Koserviranje in restavriranje slik in polikromirane plastike

Podiplomski študij

Splošni podatki o študiju

Smer: Koserviranje in restavriranje slik in polikromirane plastike

URNIK ZA Koserviranje in restavriranje slik in polikromirane plastike

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.