Podiplomski študij

Konserviranje in restavriranje likovnih del

Magistrski program druge stopnje oblikuje strokovnjake, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja zahtevnejših konservatorsko-restavratorskih posegov.

Pri vpisu v program lahko izbiraš med dvema smerema: Konserviranje/Restavriranje slik in polikromirane plastike (A) in Konserviranje/Restavriranje stenskih slik in kamna (B). Usmeritev študentu omogoča poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja, pridobljenega na prvi stopnji študija, ki je potrebno za raziskovalne in razvojne naloge pri reševanju likovnega gradiva, pri čemer vsaka smer zahteva specifične rešitve. Poleg pridobivanja bolj poglobljenega teoretičnega znanja bo na tej stopnji poudarek na izbrani umetniško-raziskovalni konservatorsko-restavratorski problematiki. Praktični del poteka v ateljejih ALUO ter v okviru muzejev, galerij in Restavratorskega centra ZVKDS.

Splošni podatki o študiju

IME: Konserviranje in restavriranje likovnih del

STOPNJA: magistrski študijski program druge stopnje

TRAJANJE: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: Konserviranje/Restavriranje slik in polikromirane plastike (A), Konserviranje/Restavriranje stenskih slik in kamna (B)

STROKOVNI NASLOV: magistrica konservatorstva-restavratorstva oziroma magister konservatorstva-restavratorstva

OKRAJŠAVA: mag. kons.-rest.

ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Kako se vpišem

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše, kdor je:
1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega preizkus likovne nadarjenosti, ki ga sestavlja risanje figure, izdelava reliefa; sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega dela s področja konserviranja in restavriranja likovnih del (zbirna mapa – portfolio),
2. in končal:

  1. univerzitetni študijski program 1. stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del;
  2. študijski program 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk, kandidat pa jih opravi z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program;
  3. ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004 z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk, kandidat pa jih opravi z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski študijski program.

Pri pogojih za vpis, kot je navedeno v točkah b in c, se manjkajoče študijske obveznosti določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidatove strokovne in delovne izkušnje. Število obveznosti določi oddelčna komisija za vsakega posameznega kandidata posebej glede na kandidatova predhodno dosežena znanja.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a do c, v tujini, opravili preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij na ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so končali svoje šolanje v Sloveniji.

Pedagogi

doc. mag. Gregor Kokalj

Gregor Kokalj (1967) je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Svoja slikarska in grafična dela predstavlja na selekcijskih razstavah kot so Mednarodni grafični bienale, Bienale Slovenske grafike in…

Več
izr. prof. Miladi Makuc Semion

Miladi Makuc Semion se je rodila leta 1955 v Solkanu. Leta 1979 je diplomirala na ALU in pridobila naziv akademska kiparka. Po diplomi je poučevala likovno vzgojo na OŠ Riharda…

Več
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš

Lucija Močnik Ramovš, rojena leta 1972 v Ljubljani, je po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1996 diplomirala…

Več
doc. mag. Jurij Smole

Rojen leta 1965, magistriral leta 1996, prejemnik študentske Prešernove nagrade.   REFERENCE (izbor) • Avtor nagrad za mednarodni festival kreativnosti Zlati boben 2001–2016 • Izdelal portrete znanih Slovencev: dr. R….

Več
doc. dr. Blaž Šeme

Blaž Šeme, rojen leta 1974 v Kranju, je na ALUO diplomiral (1999) iz slikarstva, magistriral (2003) iz restavratorstva s temo Eruptivni pojavi v ometih stenskih slik in doktoriral (2005) iz…

Več
izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak

Tamara Trček Pečak je bila rojena v Ljubljani leta 1964. Diplomirala je leta 1989 na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Emerika Bernarda in prof. Franca…

Več

Smer: Konserviranje in restavriranje stenskih slik in kamna

URNIK ZA SMER Konserviranje in restavriranje stenskih slik in kamna

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Koserviranje in restavriranje slik in polikromirane plastike

URNIK ZA SMER Koserviranje in restavriranje slik in polikromirane plastike

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.