Dodiplomski študij

Konserviranje in restavriranje likovnih del

Na dodiplomskem študiju študent spozna me­tode raziskovalnega dela, preventivne konser­vacije ter aktivno konservatorstvo in restavra­torstvo na področju prenosnih slik, polikromirane lesene plastike, stenskih slik in kamna.

Za lažje razumevanje zgradbe umetnin si boš pridobil risarske, slikarske in kiparske veščine, tj. v smislu poznavanja likovnega jezika in tehnologije. Ob teoretičnih in ateljejskih predmetih boš spoznal osnovne načine dokumentiranja in konservatorsko-restavratorske postopke ter se seznanil z za to potrebnimi materiali, orodjem in opremo. Znanje naravoslovnih vsebin, likovne teorije in umetnostne zgodovine, ki ga boš usvojil pri teoretičnih predmetih, bo v pomoč pri iskanju konservatorko-restavratorskih rešitev. Veščine za reševanje poškodovanih umetnin študent razvija pri praktičnem delu v ateljejih ALUO, muzejih, galerijah in v ateljejih Restavratorskega centra ZVKDS. V eni izmed omenjenih ustanov boš v zadnjem letniku študija v okviru obvezne prakse pobliže spoznal strokovno in znanstveno-umetniško pa tudi organizacijsko stran konservatorstva in restavratorstva.

Splošni podatki o študiju

IME: Konserviranje in restavriranje likovnih del

STOPNJA: univerzitetni študijski program prve stopnje

TRAJANJE: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: program nima smeri

STROKOVNI NASLOV: diplomirana konservatorka-restavratorka (UN) oziroma diplomirani konservator-restavrator (UN)

OKRAJŠAVA: dipl. kons.-rest. (UN)

ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Kako se vpišem

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo;
 2. kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega maturitetnih predmetov: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti, ki poteka in se ocenjuje po Pravilniku o preizkusu nadarjenosti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter pravilih Vpisne komisije Univerze v Ljubljani, objavljenih v vsako­kratnem letnem Razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako se vpišem

 1. S študijskim programom se seznaniš na informativnem dnevu in dogodku Informativa.
 2. Svoje znanje preveriš oziroma dopolniš na tečajih, ki jih organiziramo v poletnem semestru.
 3. Postopek prijave je objavljen v razpisu za vpis na študijski program. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva in ALUO.
 4. Po uspešni prijavi te obvestimo o pristopu k prvemu delu preizkusa nadarjenosti.
 5. Za prvi del preizkusa nadarjenosti oddaš mapo s svojimi deli (podrobna navodila o številu, vsebini del so objavljena v besedilu razpisa in na spletni strani ALUO).
 6. Če je tvoja mapa pozitivno ocenjena, opravljaš drugi del preizkusa posebne nadarjenosti, ki poteka v zadnjih dneh junija oz. začetku julija.
 7. O rezultatu drugega dela preizkusa te obvesti ALUO.
 8. Po rezultatih mature prejmeš sklep o sprejemu na študijski program.
 9. Vpis na ALUO poteka elektronsko v začetku avgusta; o vpisu boš prejel obvestilo referata za dodiplomski študij.

Pedagogi

doc. mag. Gregor Kokalj

Gregor Kokalj (1967) je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Svoja slikarska in grafična dela predstavlja na selekcijskih razstavah kot so Mednarodni grafični bienale, Bienale Slovenske grafike in…

Več
izr. prof. Miladi Makuc Semion

Miladi Makuc Semion se je rodila leta 1955 v Solkanu. Leta 1979 je diplomirala na ALU in pridobila naziv akademska kiparka. Po diplomi je poučevala likovno vzgojo na OŠ Riharda…

Več
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš

Lucija Močnik Ramovš, rojena leta 1972 v Ljubljani, je po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1996 diplomirala…

Več
doc. mag. Jurij Smole

Rojen leta 1965, magistriral leta 1996, prejemnik študentske Prešernove nagrade.   REFERENCE (izbor) • Avtor nagrad za mednarodni festival kreativnosti Zlati boben 2001–2016 • Izdelal portrete znanih Slovencev: dr. R….

Več
doc. dr. Blaž Šeme

Blaž Šeme, rojen leta 1974 v Kranju, je na ALUO diplomiral (1999) iz slikarstva, magistriral (2003) iz restavratorstva s temo Eruptivni pojavi v ometih stenskih slik in doktoriral (2005) iz…

Več
izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak

Tamara Trček Pečak je bila rojena v Ljubljani leta 1964. Diplomirala je leta 1989 na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. Emerika Bernarda in prof. Franca…

Več

Smer: Dodiplomski študij

Na dodiplomskem študiju študent spozna me­tode raziskovalnega dela, preventivne konser­vacije ter aktivno konservatorstvo in restavra­torstvo na področju prenosnih slik, polikromirane lesene plastike, stenskih slik in kamna.

Za lažje razumevanje zgradbe umetnin si boš pridobil risarske, slikarske in kiparske veščine, tj. v smislu poznavanja likovnega jezika in tehnologije. Ob teoretičnih in ateljejskih predmetih boš spoznal osnovne načine dokumentiranja in konservatorsko-restavratorske postopke ter se seznanil z za to potrebnimi materiali, orodjem in opremo. Znanje naravoslovnih vsebin, likovne teorije in umetnostne zgodovine, ki ga boš usvojil pri teoretičnih predmetih, bo v pomoč pri iskanju konservatorko-restavratorskih rešitev. Veščine za reševanje poškodovanih umetnin študent razvija pri praktičnem delu v ateljejih ALUO, muzejih, galerijah in v ateljejih Restavratorskega centra ZVKDS. V eni izmed omenjenih ustanov boš v zadnjem letniku študija v okviru obvezne prakse pobliže spoznal strokovno in znanstveno-umetniško pa tudi organizacijsko stran konservatorstva in restavratorstva.

URNIK ZA Dodiplomski študij

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.