Dodiplomski študijski program

Kiparstvo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Kiparstvo je interdisciplinaren umetniški študij. Študij daje študentom možnost, da se oblikujejo v široko in razgledano osebnost. Študent kiparstva v procesu učenja in ustvarjanja raziskuje, spoznava ter združuje in povezuje široko teoretsko znanje; spoznava in kombinira idejne/konceptualne in praktične/materialne/tehnične postopke.

S spoznavanjem preteklega in sodobnega ter z razvijanjem lastnega kiparskega jezika te študij navaja k radovednosti in analizi, h kontekstualizaciji in k raziskovanju ter odkrivanju različnih vsebin, oblik in postopkov. Sočasno se na teoretski in praktični, formalni, materialni in konceptualni ravni soočaš s kompleksno povezanostjo materialnih, vsebinskih, oblikovnih, ontoloških in imaginarnih plasti ter družbenih pogojev kiparske oblike in njene percepcije. Program temelji na individualnem delu študenta in nalogah ali projektih, ki spodbujajo refleksijo in analizo, eksperiment ter razvoj kiparskih oblik in postopkov tudi prek znanih ali obstoječih rešitev in konvencij.

Splošni podatki o študiju

IME: Kiparstvo

STOPNJA: univerzitetni študijski program prve stopnje

TRAJANJE: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: program nima smeri

STROKOVNI NASLOV: diplomirana kiparka (UN) oziroma diplomirani kipar (UN)

OKRAJŠAVA: dipl. kip. (UN)

ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Kako se vpišem

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo;
 2. kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega maturitetnih predmetov: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti, ki poteka in se ocenjuje po Pravilniku o preizkusu nadarjenosti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter pravilih Vpisne komisije Univerze v Ljubljani, objavljenih v vsako­kratnem letnem Razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako se vpišem

 1. S študijskim programom se seznaniš na informativnem dnevu in dogodku Informativa.
 2. Svoje znanje preveriš oziroma dopolniš na tečajih, ki jih organiziramo v poletnem semestru.
 3. Postopek prijave je objavljen v razpisu za vpis na študijski program. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva in ALUO.
 4. Po uspešni prijavi te obvestimo o pristopu k prvemu delu preizkusa nadarjenosti.
 5. Za prvi del preizkusa nadarjenosti oddaš mapo s svojimi deli (podrobna navodila o številu, vsebini del so objavljena v besedilu razpisa in na spletni strani ALUO).
 6. Če je tvoja mapa pozitivno ocenjena, opravljaš drugi del preizkusa posebne nadarjenosti, ki poteka v zadnjih dneh junija oz. začetku julija.
 7. O rezultatu drugega dela preizkusa te obvesti ALUO.
 8. Po rezultatih mature prejmeš sklep o sprejemu na študijski program.
 9. Vpis na ALUO poteka elektronsko v začetku avgusta; o vpisu boš prejel obvestilo referata za dodiplomski študij.

Pedagogi

prof. mag. Jože Barši

Jože Barši (1955) je diplomiral na FAGG (arhitektura) pri prof. Edvardu Ravnikarju in na ALUO (kiparstvo), kjer je opravil tudi specialko. Njegovo delo obsega raznolika interesna območja, od site-specific del,…

Več
doc. mag. Metod Frlic

Metod Frlic se je rodil leta 1965. Leta 1988 je diplomiral iz kiparstva pri prof. Luju Vodopivcu na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Študij je nadaljeval na specialki ALU…

Več
prof. Alen Ožbolt

Šolanje: Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb in Akademija za likovno umetnost, Ljubljana; gostujoči umetnik (“visiting artists”) na SFAI, San Francisco Art Institute. Med leti 1984-1995 deloval v umetniški skupini Veš slikar…

Več
prof. Matjaž Počivavšek

Matjaž Počivavšek se je rodil leta 1955 v Ljubljani. Diplomiral je na ALU v Ljubljani (1978), kjer je tudi dokončal kiparsko specialko (1980). Podiplomski študij je nadaljeval na New York…

Več

Smer: Dodiplomski študijski program

Univerzitetni študijski program prve stopnje Kiparstvo je interdisciplinaren umetniški študij. Študij daje študentom možnost, da se oblikujejo v široko in razgledano osebnost. Študent kiparstva v procesu učenja in ustvarjanja raziskuje, spoznava ter združuje in povezuje široko teoretsko znanje; spoznava in kombinira idejne/konceptualne in praktične/materialne/tehnične postopke.

S spoznavanjem preteklega in sodobnega ter z razvijanjem lastnega kiparskega jezika te študij navaja k radovednosti in analizi, h kontekstualizaciji in k raziskovanju ter odkrivanju različnih vsebin, oblik in postopkov. Sočasno se na teoretski in praktični, formalni, materialni in konceptualni ravni soočaš s kompleksno povezanostjo materialnih, vsebinskih, oblikovnih, ontoloških in imaginarnih plasti ter družbenih pogojev kiparske oblike in njene percepcije. Program temelji na individualnem delu študenta in nalogah ali projektih, ki spodbujajo refleksijo in analizo, eksperiment ter razvoj kiparskih oblik in postopkov tudi prek znanih ali obstoječih rešitev in konvencij.

URNIK ZA Dodiplomski študijski program

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.