Podiplomski študijski program

Industrijsko in unikatno oblikovanje

Magistrski študijski program je zasnovan izrazito multidisciplinarno z namenom pogloblje­nega projektnega dela na perečih družbenih in uporabniških problemih. S programom si študent pridobi znanje za razumevanje in prakso industrijskega in unikatnega oblikovanja skozi razvojno-teoretične in načrtovalske projekte s pomočjo razdelane in poglobljene meto­dologije ob razvijanju individualnih oblikovalskih sposobnosti.

Naloge v večji meri temeljijo na realnih projektih v povezavi s številnimi partnerji iz zasebnega in javnega sektorja. Skozi delo se boš naučil obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in boš sposoben tvoriti rešitve prepoznanih problemov pa tudi samostojno voditi kompleksnejše projekte. Magistrski študij je primeren tudi za izobraževanje profilov študentov, ki imajo poprejšnjo družboslovno, naravoslovno, tehnično ali ekonomsko izobrazbo.

 

Splošni podatki o študiju

IME: Industrijsko in unikatno oblikovanje

STOPNJA: magistrski študijski program druge stopnje

TRAJANJE: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: Industrijsko oblikovanje, Oblikovanje stekla in keramike

STROKOVNI NASLOV: magister industrijskega oblikovanja/magistrica industrijskega oblikovanja; magister unikatnega oblikovanja, magistrica unikatnega oblikovanja

OKRAJŠAVA: mag. ind.oblik.;  mag. unik. oblik.

 ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

 

Kako se vpišem

Razpis za vpis

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše, kdor je:

1. uspešno opravil preizkus kompetenc, ki obsega sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa – portfolio) s področja industrijskega in unikatnega oblikovanja oziroma njegovih smeri (Industrijsko oblikovanje, Oblikovanje stekla in keramike),

2. in končal:

  1. kateri koli študijski program 1. stopnje: Industrijsko in unikatno oblikovanje;
  2. študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija (od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk);
  3. ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisij (od 10 do 60 ECTS kreditnih točk).

Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b in c, se manjkajoče študijske obveznosti določijo individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in delovne izkušnje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a do c, v tujini, opravili preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij na ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so končali svoje šolanje v Sloveniji.

Kako se vpišem

  1. S študijskim programom se seznaniš na informativnem dnevu in dogodku Informativa.
  2. Postopek prijave je objavljen v razpisu za vpis na študijski program. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva, UL in na ALUO.
  3. Ob prijavi oddaš tudi predstavitveno mapo.
  4. Po uspešni prijavi te obvestimo o pristopu k preizkusu nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor (podrobna navodila so objavljena v besedilu razpisa in na spletni strani ALUO).
  5. O rezultatih sprejemnega postopka te obvesti ALUO.
  6. Vpis na ALUO poteka elektronsko konec septembra; o vpisu boš prejel obvestilo referata za podiplomski študij.

 

Pedagogi

doc. Miha Klinar

Po študiju oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani se je Miha Klinar specializiral za industrijsko oblikovanje. V 90. letih je ustanovil svoj prvi oblikovalski studio. Leta…

Več
izr. prof. Jure Miklavc

Jure Miklavc je diplomant Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in je eden najvidnejših strokovnjakov na področju industrijskega oblikovanja z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v praksi. Vodi Studio Miklavc –…

Več
prof. mag. Tanja Pak

Tanja Pak je magistrirala na Royal College of Art v Londonu leta 1996, potem ko je 1994 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani; tu od leta 2009…

Več
prof. Vladimir Pezdirc

Vladimir Pezdirc – Lube, rojen 1950 v Ljubljani, je redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Za ustvarjalne dosežke na področju industrijskega oblikovanja je leta…

Več
izr. prof. mag. Barbara Prinčič

Barbara Prinčič je leta 1991 diplomirala na oddelku za oblikovanje ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO). Po študiju je leto dni bivala na Tajvanu, kjer je delala na…

Več
izr. prof. Fabio Smotlak

REFERENCE 2008–2013 Likovna/oblikovalska skupinska razstava 2013 Likovna razstava: Giornate Europee Patrimonio, MedeArt gallery, Gorizia. Patrocinio Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Associazione Graphiti in VirtualGmuseum, Comune di Medea-Gorizia….

Več

Smer: Unikatno oblikovanje

Opis smeri

Študij unikatnega oblikovanja na področju stekla in keramike sega v različna polja umetniškega delovanja in izražanja, včasih pa nam nudi predvsem ustvarjalno izhodišče za raziskovanje drugih področij ter izražanje zamisli in konceptov v drugih materialih. Ta širina omogoča študentu umetniško izpoved in samostojno delovanje v majhnem studiu ali v velikih proizvodnjah ter pripravi na fleksibilnost, ki je na trgu nujna. Izrazito individualno in interdisciplinarno usmerjen študij v veliki meri poteka v obliki praktičnega dela v delavnici. Spodbujamo samostojnost, raziskovalno zvedavost, iniciativo in kritičen pristop posameznika. Z individualnimi razgovori in s korekturami razvijamo tvojo osebno poetiko ter te usmerjamo k raziskovanju in eksperimentiranju z medijem. Tvoji zagnanosti odpiramo vrata in jo bogatimo ter te opremimo z znanjem za lastno kreativno in predano raziskovalno delo.

URNIK ZA SMER Unikatno oblikovanje

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Industrijsko oblikovanje

Opis smeri

Poglobljen magistrski študij je sestavljen iz različnih teoretičnih in praktičnih družboslovnih, tehničnih, ekonomskih, oblikovalskih in drugih znanj.
Skozi delo se naučiš obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in biti sposoben tvoriti rešitve kompleksnejših problemov oz. vodenja kompleksnih projektov. Program študenta usmerja v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi iskanje konceptualnih, tehničnih ali netehničnih oblikovalskih rešitev. Spodbuja razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za razvojno-raziskovalno oblikovalsko delo, s poudarkom na ustvarjanju inovativnih, trajnostnih proizvodov in storitev skozi ves njihov življenjski ciklus na širokem področju oblikovanja vsega našega okolja. Bistvena prednost programa je načrtovana prilagodljivost posameznikom in študentskim skupinam.

URNIK ZA SMER Industrijsko oblikovanje

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.