Dodiplomski študijski program

Industrijsko in unikatno oblikovanje

Naše poslanstvo je spodbuditi razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za raziskovalno oblikovalsko delo, s poudarkom na ustvarjanju inovativnih, traj­nostnih proizvodov in storitev.

Smo edini, ki izvajamo univerzitetni študijski program s področja industrijskega in unikatnega oblikovanja v Sloveniji. Cilj programa na dodiplomski stopnji je, da študent usvoji osnovno znanje za razumevanje in prakso industrijskega in unikatnega oblikovanja skozi načrtovalske metodologije ter razvije lastne oblikovalske sposobnosti. Multidisciplinaren študij te usmerja k celostnemu razvoju oblikovalske ose­bnosti. Prek praktičnih predmetov in s pomočjo pedagogov, ki sodijo med vodilne strokovnjake v oblikovalski stroki v Sloveniji, pomagamo razvijati sposobnosti prepoznavanja in reševanja problemov, nadgrajene z znanjem, pridobljenim na zgodovinsko-teoretičnih področjih. Študij temelji na individualnem pedagoškem pristopu in osebnem odnosu do študentov, kar je ključno za vsebine, ki jih program pokriva. Izbiraš lahko med dvema smerema: Industrijsko oblikovanje ali Unikatno oblikovanje. Študij omogoča vertikalo, nadaljevanje poglobljenega študija na podiplomski stopnji. Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje je že drugo leto zapored uvrščen med 50 najboljših šol za področje arhitekture in oblikovanja v Evropi, prav tako pa se ponaša tudi z dolgoletno tradicijo.

Splošni podatki o študiju

IME: Industrijsko in unikatno oblikovanje

STOPNJA: univerzitetni študijski program prve stopnje

TRAJANJE: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje

NASLOV: diplomirani industrijski oblikovalec (UN) / diplomirana industrijska oblikovalka (UN);
diplomirani oblikovalec unikatov (UN) / diplomirana oblikovalka unikatov (UN)

OKRAJŠAVA: dipl. ind. oblik. (UN) / dipl. oblik. unikat. (UN)

 ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Kako se vpišem

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo;
 2. kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega maturitetnih predmetov: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti, ki poteka in se ocenjuje po Pravilniku o preizkusu nadarjenosti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter pravilih Vpisne komisije Univerze v Ljubljani, objavljenih v vsako­kratnem letnem Razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako se vpišem

 1. S študijskim programom se seznaniš na informativnem dnevu in dogodku Informativa.
 2. Svoje znanje preveriš oziroma dopolniš na tečajih, ki jih organiziramo v poletnem semestru.
 3. Postopek prijave je objavljen v razpisu za vpis na študijski program. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva in ALUO.
 4. Po uspešni prijavi te obvestimo o pristopu k prvemu delu preizkusa nadarjenosti.
 5. Za prvi del preizkusa nadarjenosti oddaš mapo s svojimi deli (podrobna navodila o številu, vsebini del so objavljena v besedilu razpisa in na spletni strani ALUO).
 6. Če je tvoja mapa pozitivno ocenjena, opravljaš drugi del preizkusa posebne nadarjenosti, ki poteka v zadnjih dneh junija oz. začetku julija.
 7. O rezultatu drugega dela preizkusa te obvesti ALUO.
 8. Po rezultatih mature prejmeš sklep o sprejemu na študijski program.
 9. Vpis na ALUO poteka elektronsko v začetku avgusta; o vpisu boš prejel obvestilo referata za dodiplomski študij.

Pedagogi

doc. Miha Klinar

Po študiju oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani se je Miha Klinar specializiral za industrijsko oblikovanje. V 90. letih je ustanovil svoj prvi oblikovalski studio. Leta…

Več
izr. prof. Jure Miklavc

Jure Miklavc je diplomant Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in je eden najvidnejših strokovnjakov na področju industrijskega oblikovanja z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v praksi. Vodi Studio Miklavc –…

Več
prof. mag. Tanja Pak

Tanja Pak je magistrirala na Royal College of Art v Londonu leta 1996, potem ko je 1994 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani; tu od leta 2009…

Več
prof. Vladimir Pezdirc

Vladimir Pezdirc – Lube, rojen 1950 v Ljubljani, je redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Za ustvarjalne dosežke na področju industrijskega oblikovanja je leta…

Več
izr. prof. mag. Barbara Prinčič

Barbara Prinčič je leta 1991 diplomirala na oddelku za oblikovanje ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO). Po študiju je leto dni bivala na Tajvanu, kjer je delala na…

Več
izr. prof. Fabio Smotlak

REFERENCE 2008–2013 Likovna/oblikovalska skupinska razstava 2013 Likovna razstava: Giornate Europee Patrimonio, MedeArt gallery, Gorizia. Patrocinio Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Associazione Graphiti in VirtualGmuseum, Comune di Medea-Gorizia….

Več

Smer: Unikatno oblikovanje

Opis smeri

Unikatnega oblikovalca odlikuje izkušnja v delu z materialom in njegovem razumevanju le-tega, kar ga ob poglobljenem teoretičnem in praktičnem znanju, v povezavi z ostalimi umetniškimi in humanističnimi vedami, vodi v nenehno odkrivanje novih možnosti, izraza in uporabe različnih medijev.
Študenta skozi v veliki meri individualno in interdisciplinarno delo usmerjamo k raziskovanju in eksperimentiranju z medijem.
Kot oblikovalec stekla in/ali keramike se boš na potrebe in želje posameznika ter na spremembe v družbi subtilno odzival z osebno poetiko, ki jo boš znal izpovedati v umetniških delih in v uporabnih predmetih serijske produkcije.

 

Facebook profil smeri Unikatno oblikovanje / steklo in keramika

URNIK ZA SMER Unikatno oblikovanje

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Industrijsko oblikovanje

Opis smeri

Profil industrijskega oblikovalca ostaja oziroma pridobiva na vrednosti kot eden najperspektivnejših poklicev prihodnosti. Naučiš se prepoznavati prave probleme s ciljem tvorjenja odgovorov s konkretnimi in z inovativnimi rešitvami izdelkov in storitev, zazrtih v uporabnika in okolje. Gre za stroko, ki nenehno širi polje delovanja in ki je nesporno interdisciplinarna v odnosu do drugih področij in sfer, s katerimi sodeluje. Oblikovanje namensko in pametno gradi naše okolje, posledično oblikuje našo prihodnost in spreminja tudi nas same.

URNIK ZA SMER Industrijsko oblikovanje

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.