Video in novi mediji - nagovor predstojnika smeri

red. prof. mag. Srečo Dragan

akad. slik.

Danes je na Akademiji Video in novi mediji samostojna študijska smer znotraj Oddelka za slikarstvo. Video pomeni integriran medij novih umetniških praks, ki pri ustvarjanju upoštevajo elektronsko digitalno tehnologijo. Študenti različnih umetniških smeri pri predmetu Video in novi mediji raziskujejo raven očesa, podobe in pogleda ter z aparatom realizirajo tako video dela kot net video, video skulpture, video prostorske postavitve in mrežne »artinternet« instalacije ter gradijo digitalno generirane slike in 3D animacije. Za študente vseh smeri na Oddelku za oblikovanje predmet omogoča povezovanje statičnih grafičnih predlog s temporalnostjo medijske umetnosti in hiperrealnosti on-line komunikacij kot ustvarjalnih razsežnosti.

***   ***   ***

KONCEPT ŠTUDIJA

Akademija v Ljubljani je leta 1987 uvedla v svoj umetniški program študija tudi Video kot seminar medijske umetnosti. To je bil prvi tovrstni študij v bivši Jugoslaviji. Do začetka tega študija ni prišlo slučajno, ampak je bil vzrok zanj, vsaj na simbolni ravni, zgodnji razvoj video umetnosti v Sloveniji. Leta 1969 je bil posnet prvi video Belo mleko belih prsi, ki je bil tudi sicer med prvimi v Evropi. Temu začetku je pripomoglo tudi teoretično jedro piscev pri reviji Ekran in reviji Problemi, ki je ustvarjalo ugodno klimo za uvedbo študija videa na ALUO.

V prvih letih je bil študijski program Video seminarja raziskovalno polje medijske umetnosti, kjer so se študenti seznanjali s specifičnimi znanji iz elektronske tehnologije, s katero so gradili strukturo video podobe. Študij je zajemal tudi teorijo in estetiko medijske umetnosti ter hkrati teoretično analizo izbranih video del svetovne in domače produkcije. Uspeh uvedbe tega seminarja se je pokazal že leta 1988, ko so štirje študenti – Nataša Prosenc, Maja Gspan, Robert Žvokelj in Jasmina Andrić – dobili nagrado za video scenarij v konkurenci vseh jugoslovanskih umetniških akademij z možnostjo realizacije svojega videa na TV Sarajevo. Dela so bila predstavljena v oddaji Dobre vibracije, ki so jo prenašale vse televizijske mreže v takratni državi.

Danes je na Akademiji Video in novi mediji samostojna študijska smer znotraj Oddelka za slikarstvo. Video pomeni integriran medij novih umetniških praks, ki pri ustvarjanju upoštevajo elektronsko digitalno tehnologijo. Študenti različnih umetniških smeri pri predmetu Video in novi mediji raziskujejo raven očesa, podobe in pogleda ter z aparatom realizirajo tako video dela kot net video, video skulpture, video prostorske postavitve in mrežne »artinternet« instalacije ter gradijo digitalno generirane slike in 3D animacije. Za študente vseh smeri na Oddelku za oblikovanje predmet omogoča povezovanje statičnih grafičnih predlog s temporalnostjo medijske umetnosti in hiperrealnosti on-line komunikacij kot ustvarjalnih razsežnosti. Od vsega začetka je bila dana tudi možnost podiplomskega študija Videa in novih medijev, v povezavi s slikarstvom, kiparstvom, vizualnimi komunikacijami in fotografijo.

Od leta 2000 je predmet Video in novi mediji samostojen podiplomski umetniški študij, ki na področju umetnosti omogoča eksperimentalno ustvarjalno polje tako za novomedijsko umetnost, kot za ožje področje intermedijske umetnosti. Strukturiran je kot akademski univerzitetni študij, ki v svojem programu zajema tako ustvarjanje umetniških del kot teorijo novih medijev in seznanjanje z inženirskim programiranjem izumljanja vmesnikov za komunikacijo med človekom in strojem v »realnem času«. Poleg teh osnovnih predmetnih vsebin so tu še vsebine, ki jih študent izbere iz obstoječih predmetov Univerze v Ljubljani. Veliko število študentov smeri je sodelovalo na selekcioniranih razstavah nacionalnega pomena in na mednarodnih razstavah in festivalih. Dosedanja oblika projektnega umetniškega raziskovanja na podiplomskem študiju Videa in novih medijev poteka kot interdisciplinarni študij, ki se povezuje s Fakulteto za računalništvo in informatiko in Inštitutom Jožef Stefan kot oblika povezovanja umetniškega koncepta in znanstvene misli. Z obema je Akademija tudi podpisala pismo o nameri sodelovanja, s Fakulteto za računalništvo in informatiko je načrtovan poseben modul, ki bo omogočal študij programskega polja inženirsko umetniškega raziskovanja. Z bolonjsko prenovo je postal predmet Video in novi mediji samostojna izbirna smer umetniškega študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Projekti, zasnovani znotraj podiplomskega študija Videa in novih medijev Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, so dela integrirane umetnosti, ali, kot zapiše Peter Weibel, »…v fazi sedanjega postmedijskega stanja je važno v umetniškem in spoznavnoteoretičnem smislu medijskospecifične svetove mešati med sabo.« Zato so dela na predstavitveni ravni prej novomedijski happeningi kot pa interaktivni performansi. V njih avtorji raziskujejo specifiko kodiranja – zapis koncepta in strategije – in dekodiranja – branje konteksta – dela vseh udeležencev v komunikaciji, tako umetnika kot gledalca ter računalniškega vmesnika in generirane podobe. Gledalec-udeleženec je tukaj urejevalec fizične in mentalne izkušnje zavedanja samega sebe, znotraj psihološkega, sociološkega in kulturnega konteksta sporazumevanja. Na submedialni ravni se dela kažejo kot strukturne mreže, ki jih prečijo umetnostne avantgarde, informacijske tehnologije, tehnoznanosti in politični aktivizmi. Mnoga dela nastajajo v povezavi s študenti-programerji Fakultete za računalništvo in informatiko, Laboratorija za računalniški vid, ki ga vodi red. prof. dr. Franc Solina, povezavi, ki je model uspešnega timskega dela kot oblike delitve kompetenc in odgovornosti posameznika v projektu.

Predstojnik katedre za video in nove medije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

red. prof. mag. Srečo Dragan

Dokumenti

Pravilniki
Izpitni pravilnik ALUO
Pravilnik o podiplomskem študiju
Pravilnik o diplomskem/magistrskem delu
Smernice za vpis
Postopek oddaje študentskih prošenj

Študijski koledar
Študijski koledar

Preizkus nadarjenosti
Pravilnik o preizkusu nadarjenosti

Ceniki
Ceniki storitev za študente Univerze v Ljubljani
Cenik ALUO Univerze v Ljubljani

Urniki
Urnik Slikarstvo - vse smeri študija
Urnik slikarstvo - video in novi mediji - 2. stopnja
Urnik izbirni predmeti 2. stopnja

Univerzitetni študijski programi prve stopnje
Univerzitetni študijski program prve stopnje Slikarstvo
Prošnja za ponovni vpis
Prošnja za odobritev teme naslova diplomskega dela
Prošnja za podaljšanje absolventskega staža
Prijava k zagovoru diplome - bolonjski programi
Navodila za izdelavo diplomskega in magistrskega dela ter seminarske naloge
Univerzitetni študijski programi 1. stopnje - izbirni predmeti za študente ostalih članic UL

Dodiplomski študij (stari programi)
Navodila za izdelavo diplomskega in magistrskega dela ter seminarske naloge
Prošnja za ponovni vpis
Prošnja za odobritev teme naslova diplomskega dela – stari študijski programi
Prošnja za podaljšanje absolventskega staža
Prijava k zagovoru diplome

Magistrski študijski programi druge stopnje
Navodila za izdelavo diplomskega in magistrskega dela ter seminarske naloge
Zbornik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Slikarstvo
Pogosta vprašanja glede vpisa na magistrske programe 2. stopnje
Prošnja za zamenjavo izbirnega predmeta na 2. stopnji študija
Prošnja za določitev pogojev za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje
Prošnja za odobritev teme magistrskega dela – 2. stopnja
Univerzitetni študijski programi 2.stopnje - izbirni predmeti za študente ostalih članic UL

Podiplomski študij (stari magistrski programi)
Navodila za izdelavo diplomskega in magistrskega dela ter seminarske naloge
Obveznosti magistrske naloge
Izjava plačnika o plačilu stroškov podiplomskega študija
Prošnja za zamenjavo predmeta
Prošnja za nadaljevanje oziroma dokončanje magistrskega študija
Prijava k zagovoru magistrskega dela
Prošnja za spremembo naslova magistrskega dela
Prošnja za zamenjavo mentorja / somentorja
Zaključevanje študija po starih (pred-bolonjskih) študijskih programih

............................................................................................................................................

Pomembne povezave
http://black2.fri.uni-lj.si
http://limaul.gm1.tv
http://black.fri.uni-lj.si/sreco_dragan.html
http://limaul.fri.uni-lj.si
ArtNetLab
Mouseion Serapeion

 

Predmetnik dodiplomskega programa

1. letnik
ECTS
1. semester (, 0.00MB)
30
Tehnologija I, izr. prof. Borut Vogelnik 4
Slikarstvo I, izr. prof. Bojan Gorenec 7
Grafika I, red. prof. Branko Suhy 4
Risba I, red. prof. Tugomir Šušnik 4
Uvod v zgodovino evropske umetnosti, red. prof. Jure Mikuž 3
Likovna teorija I, red. prof. Jožef Muhovič 4
Likovna anatomija, doc. Uršula Berlot 4
2. semester (, 0.00MB)
30
Slikarstvo II, izr. prof. Bojan Gorenec 10
Risba II, red. prof. Tugomir Šušnik 4
Umetnostna zgodovina I, red. prof. Jure Mikuž 4
Prostorske zasnove I, doc. Uršula Berlot 4
Tehnologija II, izr. prof. Borut Vogelnik 4
Video in novi mediji I, red. prof. Srečo Dragan, doc. Dušan Bučar 4
2. letnik
ECTS
3. stemester (, 0.00MB)
30
Video in novi mediji II, red. prof. Srečo Dragan, doc. Dušan Bučar 10
Umetnostna zgodovina II, izr. prof. Nadja Zgonik 4
Tehnologija III b, izr. prof. Borut Vogelnik 4
Teorija medijev in novomedijske umetnosti I, 4
Oblikovne zasnove I, izr. prof. Sergej Kapus 4
Splošni izbirni predmet, 4
4. stemester (, 0.00MB)
30
Video in novi mediji III, 10
Likovna teorija II, red. prof. Jožef Muhovič 4
Tehnologija IV, izr. prof. Borut Vogelnik 4
Teorija medijev in novomedijske umetnosti II, 4
Oblikovne zasnove II, izr. prof. Sergej Kapus 4
Splošni izbirni predmet, 4
3. letnik
ECTS
5. stemester (, 0.00MB)
30
Video in novi mediji IV, 10
Umetnostna teorija I, red. prof. Jure Mikuž 4
Tehnologija V, 4
Teorija medijev in novomedijske umetnosti III, 4
Splošni izbirni predmet, 4
Strokovni izbirni predmet, 4
6. stemester (, 0.00MB)
30
Video in novi mediji V, 10
Tehnologija IV, izr. prof. Borut Vogelnik 4
Teorija medijev in novomedijske umetnosti IV, 4
Priprava diplomskega dela, 4
Strokovni izbirni predmet, 8
Strokovni izbirni predmeti
ECTS
Slikarstvo IP, izr. prof. Bojan Gorenec 4
Slikarstvo IP, izr. prof. Zmago Lenárdič 4
Grafika IP II, izr. prof. Lojze Logar 4
Grafika IP II, red. prof. Branko Suhy 4
Ilustracija IP, izr. prof. Zdravko Papič 4
Fotografija IP, red. prof. Milan Pajk 4
Kiparstvo IP, 4
Risba IP, 4
Umetnostna teorija II, 4
Likovna teorija III, 4
Tipografija/kaligrafija IP, red. prof. Lucijan Bratuš 4
Prostorske zasnove III, 4

Predmetnik podiplomskega programa