30. 1. 2017

Utrinki s podelitev diplomskih listin, nagrad in priznanj

V Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani so 26. in 27. januarja 2017 potekale slavnostne podelitve diplomskih listin diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija ter nagrad in priznanj Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO).

Diplomske listine, nagrade in priznanja so podelili dekan UL ALUO izr. prof. Boštjan Botas Kenda, prodekanja za študijske zadeve izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš in prodekan za razvojne naloge izr. prof. Bojan Gorenec.

Vsem diplomantkam in diplomantom ter prejemnicam in prejemnikom nagrad in priznanj iskreno čestitamo!

Več fotografij z obeh podelitev, ki sta potekali 26. januarja, je dostopnih tukaj, s podelitve, ki je potekala 27. januarja, pa tukaj. Za fotografije v izvirni velikosti nam pišite na pr@aluo.uni-lj.si (in navedite zaporedno številko fotografije, s katero je označena na FB).

 

Prejemniki Prešernovih nagrad za študente UL ALUO ter nagrad in priznanj UL ALUO 2015/2016:

 

PREŠERNOVA NAGRADA ZA ŠTUDENTE UL ALUO

Patrik Bevec, mentor izr. prof. Jure Miklavc, somentor prof. Vladimir Pezdirc
Neja Zorzut, mentor izr. prof. Zmago Lenárdič
Brina Ivanetič, mentor izr. prof. Sergej Kapus, somentor prof. mag. Jože Barši,
Rok Kostanjšek, mentor prof. Janez Smerdelj
Andrej Lamut, mentorja doc. Peter Koštrun, prof. dr. Lev Kreft
Anže Pintar, mentorja izr. prof. dr. Petra Černe Oven, izr. prof. Boštjan Botas Kenda
Angel Oblak, mentorica izr. prof. Tamara Trček Pečak, somentor doc. mag. Jurij Smole
Boj Nuvak, mentorica izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak, somentorica doc. mag. Ksenja Čerče

 

NAGRADA UL ALUO

Zala Božič, mentor prof. Branko Suhy
Tomo Stanič, mentorja prof. Alen Ožbolt, izr. prof. dr. Tomaž Vignjević
Miha Goršin, mentor izr. prof. Jure Miklavc, somentorica doc. dr. Barbara Predan
Marta Bartolj, mentorja izr. prof. dr. Petra Černe Oven, prof. Radovan Jenko
Petra Bohinc, mentorica izr. prof. Tamara Trček Pečak, somentor prof. dr. Vincenc Butala
Domen Dimovski, mentorja doc. mag. Robert Černelč, doc. Sašo Sedlaček
Staš Vrenko, mentor prof. mag. Jože Barši
Sanja Zamuda, mentorica doc. mag. Marija Nabernik
Jan Legan, mentorica doc. mag. Barbka Gosar Hirci
Kristina Drnovšek, mentorica prof. mag. Tanja Pak

 

PRIZNANJE UL ALUO

Nejc Zajec, mentorja doc. mag. Robert Černelč, doc. Sašo Sedlaček
Lena Lekše, mentor prof. Alen Ožbolt
Neža Medved, mentor izr. prof. Jure Miklavc
Neža Landeker, mentor prof. Ranko Novak
Čila Berden, mentorja doc. mag. Jurij Smole, izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak
Mija Paller, mentor izr. prof. Marjan Gumilar
Andreja Šugman, mentor prof. Matjaž Počivavšek
Valentina Arčan in Maja Grobler, mentorica izr. prof. mag. Barbara Prinčič
Tibor Tekavec, mentorica doc. Suzana Bricelj
Barbara Kogoj in Nives Slemenšek, mentorica izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš
Manuel Fabris, mentor izr. prof. Marjan Gumilar
Tonček Sever, mentor prof. Matjaž Počivavšek
Simona Žiher, mentorici prof. Dragica Čadež, asist. Kristina Rutar
Erik Emeršič, mentorja doc. Peter Koštrun in doc. Emina Djukić
Katja Tomšič, mentor doc. mag. Jurij Smole