12. 12. 2014

Študenti so prisluhnili predavanju o kuriranju in politiki skrbi

Gostujoča predavateljica Elke Krasny, kustosinja, teoretičarka kulture in profesorica na dunajski Akademiji likovnih umetnosti, je v ponedeljek pred polno predavalnico predavala o kuriranju in politiki skrbi.

Elke Krasny je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani predstavila koncept politike skrbi kot metodološki pristop h kuriranju skozi historiografsko in epistemološko ter feministično perspektivo. Osredotočila se je na kompleksne in produktivne prehode ter povezave med afinitetami, afekti, feministično trajnostjo (feminist durationality) in solidarnostjo. Pokazala je tudi njihovo medodvisnost v kustoskih praksah, ki jih lahko razumemo kot prakse skrbi v medsebojno povezanih sferah: politike, ekonomije, teorije in prakse. Med drugim se je nanašala na različne primere in prakse, kot so: umetniški dogodek International Dinner Party (1979) umetnice Suzanne Lacy; kolaborativni projekt Queering Yerevan (v teku); dokumentarni, participativni projekt Aktion Arkiv (v teku) Helene Mattsson, Meike Schalk in Sare Brolund Carvalho ter svoja dva projekta Mapping the Everyday Neighbourhood Claims for the Future (2011–2012) in Radical Practices of Collective Care (v teku ).

Več o predavateljici je objavljenega na www.elkekrasny.at.