16. 3. 2015

Študenti s podporo evropskih sredstev razvijajo inovativne rešitve za aktualne izzive

UL ALUO je v sodelovanju z drugimi fakultetami prejemnik sredstev za štiri projekte v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja. Pričakujejo, da bodo rezultati projektov pomembno prispevali k razreševanju težav, s katerimi se soočajo različni uporabniki.

V okviru izvajanja projektov se bodo ukvarjali s predelavo in ponovno uporabo starih pohištvenih elementov, določali sestavo barv slovenskega slikarja Marija Preglja in skušali razviti cenovno dostopne oljne barve z optimalnimi lastnostmi. Pri tretjem projektu se bodo lotili načrtovanja in implementacije portala, ki bo naročnikom omogočil testiranje individualnih uporabnikov v realnem okolju, kar je ključno tudi za razvoj tehnologij za osebe s posebnimi potrebami. V okviru četrtega projekta bodo zasnovali celostno grafično podobo programa, izvedli tržno analizo in oblikovali spletno stran.

Pri projektu Praktična uporaba zavrženih materialov s poudarkom na izdelkih tekstilnega porekla bodo študenti UL ALUO in Naravoslovnotehniške fakultete predelovali staro, med drugim tudi oblazinjeno pohištvo. S tem želijo opozoriti na to, da so ostanki iz tekstilne ali tapetniške industrije kot tudi odrabljeni/zavrženi izdelki še vedno materiali, s katerimi lahko izdelku z novimi inovativnimi zasnovami in  tehničnimi obnovami omogočimo ponovno uporabo. V svetu vse bolj zaznavamo problem prevelike količine zavrženih tekstilnih materialov in izdelkov, s tem projektom pa bi rešili dva problema: preprečili nastanek kosovnih odpadkov, hkrati pa ponudili inovativne izdelke, ki imajo zelo nizek ekološki odtis. Trend je v svetu vedno močnejši, zato tudi slovenski oblikovalci potrebujejo tovrstno izobraževalno izkušnjo.

Projekt Določitev razmerij med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja se navezuje na raziskave njegovega slikarstva, ki bo predmet raziskav v naslednjih dveh letih. Raziskave se bodo izvajale v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova in Moderni galeriji, UL ALUO in Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pripravili bodo pogoje za poglobljene raziskave slikarjeve tehnologije, kar bo odločilno pri načrtovanju konservatorsko-restavratorskih posegov na umetninah ob pripravah na retrospektivno razstavo (v Moderni galeriji, 2016) in pri izvedbi spremljajoče konservatorsko-restavratorske razstave s filmom z naslovom Marij Pregelj pod drobnogledom. Izvedli bodo analizo izbranih vzorcev slikovnih plasti, kar bo omogočilo pripravo barv, čim bolj podobnih tistim, ki jih je uporabil avtor. S temi barvami bodo ob izvedbi tehnoloških študij izbranih detajlov njegovih slik ugotavljali, kakšna je bila tehnologija nastajanja njegovih del. Pripravljene barve bodo tudi osnova za izdelavo promocijskega seta in nadaljnji razvoj kakovostnih slikarskih materialov po dostopnejših cenah. Zdaj se težava na trgu kaže predvsem v cenovni nedostopnosti kakovostnih oljnih barv, kar pomeni uporabo cenejših in tehnološko slabših barv, s katerimi umetnik tvega prehitro propadanje umetnin.

Porazdeljen laboratorij uporabnikov pa je projekt, pri katerem bodo sodelovali študenti UL ALUO, Fakultete za elektrotehniko in Filozofske fakultete. Razvoj strojne in programske opreme komunikacijskih storitev je že pred slabim desetletjem dosegel stopnjo, pri kateri je prilagajanje teh storitev individualnim uporabnikom postalo realna možnost. Razvoj postopkov aktivnega prilagajanja uporabniku je pokazal, da te rešitve niso odvisne le od statičnih uporabnikovih preferenc, ampak tudi od uporabnikove osebnosti, razpoloženja, čustev, njegove situacije in trenutnega namena uporabe storitve. Velik obet v tem okviru predstavlja razpoznava in uporaba socialnih signalov (nebesedni del komunikacije – geste, izraz na obrazu, drža ipd.) kot način za nemoteče spremljanje stanja uporabnika z namenom aktivnega prilagajanja storitev.

Pretekle izkušnje poskusov s socialnimi signali so pokazale, da izvajanje poskusov v kontroliranem okolju laboratorija ni mogoče – uporabnik zaradi menjave okolja in namena uporabe popolnoma spremeni socialne signale, ki jih pri komunikaciji naravno uporablja. S tem postanejo testni rezultati večinoma neuporabni. Zato se bodo v okviru projekta lotili načrtovanja in implementacije portala za dostop uporabnikom do poskusov s socialnimi signali v realnem okolju. Uporabniki testno aplikacijo s portala naložijo na svojo fiksno ali mobilno napravo, ki jo pogosto uporabljajo, s čimer bi dobili uporabnejše podatke.

Na partnerskem podjetju DLABS bodo študentje v sodelovanju z delovnim mentorjem in izbranimi zaposlenimi v podjetju preverjali predvidene rešitve v delu grafičnega oblikovanja vmesnika portala, grafičnih vmesnikov posameznih porazdeljenih eksperimentov, časovne dinamike uporabniških vmesnikov in merjenja uporabniške izkušnje testnih oseb. V projektu sodeluje tudi društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi potrebami Bravo, ki vidi v tem ključni prispevek k razvoju tehnologij za osebe s posebnimi potrebami.

Pri projektu Inovativni program QTree bodo pripravili zasnovo celostne grafične podobe inovativne programske opreme, izdelali bodo zasnovo za tržno analizo ter zasnovo za spletno stran. Poleg študentov UL ALUO bodo sodelovali tudi študenti Ekonomske fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko.

Vsi projekti so že v teku, rezultate pa pričakujemo v začetku poletja.