24. 2. 2015

Študenti in mentorji prišli do pomembnih ugotovitev glede oljnih barv

Mentorji in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) so predstavili zaključke dveh projektov. V okviru projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja« so določali optimalna razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri izdelavi oljnih barv. Pri projektu »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani« pa so organizirali delavnico Mozaik: materiali, tehnike in konserviranje-restavriranje in gostili 11 domačih ter tujih vrhunskih strokovnjakov s področja mozaika. Pri prvem projektu so prišli do pomembnih ugotovitev, ki bodo vplivale na razvoj in izboljšavo oljnih barv, drugi pa je pomenil bogat doprinos k programu Oddelka za restavratorstvo UL ALUO.

 Ena od temeljnih nalog konservatorstva-restavratorstva je poleg reševanja umetnin tudi osveščanje umetnikov o tem, kako in s čim slikati, da bodo rezultati čim bolj  obstojni. Slikarji si večinoma težko privoščijo dražje in kvalitetnejše barve tujih proizvajalcev in posegajo po cenejših in manj kvalitetnih. To pa pomeni hitrejše propadanje umetnin in zato drage, težko izvedljive konservatorsko-restavratorske rešitve. Na UL ALUO smo želeli ustvariti možnost za izdelavo določenih slikarskih materialov doma in vplivati na njihov razvoj in izboljšavo. Tako pripravljen proizvod bi bil cenovno dostopen, širše uporaben, omogočil bi kakovostnejše tehnološke rešitve in večjo obstojnost, kar je v interesu varovanja dediščine.

Raziskave pod okriljem projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja so bile začetek širšega projekta, ki se nadaljuje tudi v letošnjem letu, njegovo izvedbo pa je omogočilo sofinanciranje iz evropskih sredstev. (Za letošnji projekt sicer še čakamo odobritev evropskih sredstev.) V prvi fazi projekta je bila naloga preplesti strokovne, umetniško-znanstvene in gospodarske interese, se uskladiti in najti skupen jezik. Naloga je zahtevala interdisciplinarni pristop, pri čemer so študentje UL ALUO ob pripravi premazov iskali idealno razmerje med vezivom in pigmenti ter pripravili različne vrste vzorcev. Na teh so nato študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FKKT) izvedli vrsto analiz, s katerimi so merili pokrivnost, viskoznost in prožnost ter ugotavljali, kaj se dogaja z barvo pri pospešenem staranju.

Rezultati analize so pripeljali do zanimivih ugotovitev, ki bodo koristile pri letošnjem nadaljevanju projekta, pri katerem bodo nadaljevali z ugotavljanjem razmerij med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri barvnih nanosih slovenskega slikarja Marija Preglja. Njegovo slikarstvo bo v naslednjih dveh letih predmet raziskav Muzeja sodobne umetnosti Metelkova in Moderne galerije, UL ALUO in Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pripravili bodo pogoje za poglobljene raziskave slikarjeve tehnologije, kar bo odločilno pri načrtovanju konservatorsko-restavratorskih posegov na umetninah ob pripravah na retrospektivno razstavo (v Moderni galeriji, 2016) in pri izvedbi spremljajoče konservatorsko-restavratorske razstave s filmom z naslovom Marij Pregelj pod drobnogledom. Izvedli bodo analizo izbranih vzorcev slikovnih plasti, kar bo omogočilo pripravo barv, čim bolj podobnih tistim, ki jih je uporabil avtor. S temi barvami bodo ob izvedbi tehnoloških študij izbranih detajlov njegovih slik ugotavljali, kakšna je bila tehnologija nastajanja njegovih del. Nastale študije bodo konec maja 2015 razstavljene v Mestni hiši na razstavi: S potezami v sozvočju, služile pa bodo kot izhodišče za pripravo filma ter kot didaktičen pripomoček na razstavi v Moderni galeriji.

Pripravljene barve bodo predstavljale še osnovo za promocijski set ob retrospektivi, ki bo pripravljen za muzejsko trgovino v Moderni galeriji.

Na delavnici Mozaik: materiali, tehnike in konserviranje-restavriranje, ki je potekala v okviru projekta »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani,« pa so se udeleženci srečali z izdelavo rimskega mozaika v obliki tehnoloških delavnic, s teoretičnimi predstavitvami predavateljev in z načini izdelave kot tudi s konserviranjem-restavriranjem mozaikov nasploh. Kot je povedala izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak je tri tedne trajajoče dogajanje pomenilo bogat doprinos k programu Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in bi ga skoraj lahko označili za mednarodni simpozij: »Raziskovanje in ohranjanje veščin izdelave ter metodologije reševanja mozaika je eno tistih področij, ki so bila dolga leta pri nas zapostavljena in se šele v zadnjem času spet vrača zanimanje zanje.«

V letošnjem letu želimo nadaljevati z raziskavami mozaične tehnike in pridobljena znanja prenesti v razvoj novega materiala za izdelavo modernega mozaika, zato smo v okviru projekta »Po kreativni poti do praktičnega znanja« prijavili projekt: Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov.

Umetniki in stavbni dekoraterji, ki ustvarjajo v modernih mozaičnih tehnikah, se namreč soočajo s težavo, da so mozaični materiali, ki so kakovostni po svojih fizikalnih in kemičnih lastnostih in omogočajo dovolj široko paleto izraznih možnosti, težko dostopni. Hkrati se ob restavriranju modernih mozaikov in na področju kopistike pojavlja potreba po širši izbiri in cenovno ugodnejših, obstojnih in kompatibilnih materialih. S projektom želimo ustvariti pogoje za razvoj, poizkusno izdelavo in aplikacijo mozaičnih kock, ki bi ustrezale vsem tem zahtevam.

S študenti želimo v sodelovanju s strokovnjaki – tehnologi, gradbeniki, geologi, restavratorji in likovnimi umetniki – narediti preizkuse izdelave mozaičnih kock iz anorganskih in organskih veziv s preizkušanjem ustreznih razmerij mešanic in postopkov izdelave. Sledilo bi preizkušanje in ugotavljanje ustreznosti izdelkov. Končni cilj projekta je poiskati najbolj primerne materiale in razmerja mešanic ter z inovativnim pristopom – uporabo novih materialov in inovativno obdelavo mozaičnih kock – izdelati cenovno dostopne končne izdelke s široko paleto barv. Vzporedni študentski izdelki – razstava umetniških del iz mozaikov in video dokumentacija opravljenega dela – pa lahko služi kot promocija ob plasiranju novih izdelkov na trg.