31. 3. 2015

Tudi študenti ALUO bodo soustvarjali Flow Festival Ljubljana

Flow Festival Ljubljana študentom omogoča uresničitev ustvarjalnih zamisli in jim da možnost, da z idejnimi rešitvami tudi aktivno soustvarjajo prostor urbanega dogodka. Podrobnosti projekta so direktor Flow Festivala Ljubljana, dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) in vodja projekta na Fakulteti za arhitekturo  (FA) predstavili na današnji novinarski konferenci.

Eno izmed poslanstev Flow Festivala je prizadevanje za ozaveščanje, izobraževanje in prispevanje k trajnostnemu razvoju ter povezovanje z lokalnimi izobraževalnimi in kulturnimi inštitucijami. Namen sodelovanja s FA in ALUO je močno motiviran z idejo doprinosa dela študentov k urbanemu okolju prestolnice. Oblikovale se bodo skupine študentov, ki bodo z idejnimi rešitvami skrbeli za umetniško podobo festivala.

Kot pojasnjuje direktor Flow Festivala Ljubljana Mikko Lehtinen je zamisel za takšno sodelovanje nastala iz želje po aktiviranju znanja, ustvarjalnih vizij in energije mladih upov prihodnosti: »Leta 2012 so štirje slovenski študentje arhitekture osvojili natečaj Flow Helsinki & Wastelands za oblikovanje enega izmed odrov na Flow Festivalu na Finskem. Ta čudovita naključna povezava med Slovenijo in Finsko, je botrovala temu, da bodo letos celotno festivalsko območje Flow Festivala Ljubljana oblikovali študentje. Mladi, študenti na univerzah namreč le redko dobijo priložnost za izgradnjo svojih zamisli. Ponavadi le rišejo in pripravijo idejne zasnove, malokrat pa imajo priložnost ideje zares udejaniti. Zato bo Flow Festival Ljubljana namenil denarna sredstva obema univerzama, s katerimi bodo lahko izpeljali ta program in zgradili ideje študentov.«

 

 Ključna bo ekonomičnost, enostavnost izdelave in fleksibilnost rešitev

Vizualna identiteta prizorišča festivala bo temeljila na izhodiščih finskega festivala, vendar bo skozi lokalno prizmo na novo re-intepretirala osnovne idejne koncepte Flow Festivala; kot platforma za izmenjavo znanja in ustvarjalnega potenciala, težnja k mreženju in sodelovanju, neformalen duh, umeščanje nekdanjega industrijskega kompleksa v urbani prostor in močno okoljsko ozaveščanje.

Študenti bodo ob temu primorani v razmislek o prostoru in njegovem vrednotenju, interakciji v prostoru ter k oblikovanju in izvajanju manjših paviljonov, objektov, uličnega pohištva in inštalacij.

Idejne rešitve so mejene s parametri ekonomičnosti, enostavnosti izdelave in fleksibilnosti. Izziv za študente bo konceptualizacija in realizacija ideje s ponovno uporabo materialov in enostavnih tehnoloških izvedbenih rešitev. Najboljši predlogi se bodo realizirali do festivala in bodo obiskovalcem v uporabi za čas trajanja festivala.

Vodja projekta in predavatelj na FA doc. dr. Domen Zupančič pojasnjuje: »Sodelovanje za Fakulteto za arhitekturo predstavlja izziv pri izvedbi načela sonaravnega celostnega prostorskega oblikovanja. S celovitim prostorskim konceptom bo ekipa Fakultete za arhitekturo odprte javne prostore Tobačne približala meščanom in obiskovalcem festivala Flow. Smisel zasnove je v upoštevanju danih pogojev lokacije in vključevanju novih elementov v povezano celoto z identiteto sonaravne slovenske arhitekture. Cilj prostorske obogatitve in humanizacije labirintov medprostorov Tobačne ni le fizična postavitev začasnih prostorskih struktur kot so klopi, senčnice, odri ter paviljoni. Poglavitnejši je vmesni čas med današnjim dnem in dnem po festivalu. V tem času bomo aktivirali prek 15 študentov in študentk na Fakulteti za arhitekturo, ki bodo imeli edinstveno priložnost snovati in ustvariti arhitekturo. Kombinacija pedagoškega in praktičnega usposabljanja mladih je ključna sestavina fakultetnega poslanstva pri projektu. Kot vsak projekt ima tudi ta usmeritev v prihodnost. Želimo, da bodo nekatere prostorske invencije v Tobačni obstale in služile meščanom tudi po zaključku festivala.«

Dekan ljubljanske ALUO izr. prof. Boštjan Botas Kenda ob temu še dodaja: »Veseli smo, da smo lahko del ekipe, ki ustvarja tako velik glasbeni dogodek kot je Flow Festival Ljubljana. Naši študenti so s sodelovanjem pri mnogih odmevnih projektih dokazali, da lahko pomembno prispevajo k oblikovanju celostne podobe, video projekcije in drugih pojavnih oblik ter intervencij v prostor. S svojo neobremenjenostjo, svežimi idejami in vnemo verjamem, da bomo tudi tokrat navdušili organizatorja in predvsem obiskovalce festivala,da bo to tudi v tem pogledu nepozaben dogodek.«

Flow Festival Ljubljana se resnično trudi k delovanju v širšem smislu trajnostnega materialnega in nematerialnega doprinosa mestu, regiji in državi. Skozi široko kulturno in sodelovalno platformo ustvarja in vzpostavlja partnersko mrežo z lokalnimi umetniki, vizualnimi oblikovalci, in vsemi, ki željo prispevati k festivalskemu utripu in pomagati ponovno oživeti območje z velikim kreativnim potencialom, ob temu pa ohraniti zgodovinsko vrednost Tobačne.