9. 10. 2015

Slavnostna akademija ob 70. obletnici ALUO

V Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je 8. oktobra 2015 potekala slavnostna akademija ob 70. obletnici obstoja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO).

Dogodek je odprl dekan ALUO izr. prof. Boštjan Botas Kenda, ki je ob tej priložnosti poudaril, da je prepleten način delovanja z drugimi sorodnimi ustanovami edino zagotovilo za uspešno prihodnost strok, ki jih ALUO skozi svoje izobraževalne procese zastopa. Rektor UL prof. dr. Ivan Svetlik je v svojem pozdravnem nagovoru povedal, da je ALUO pomembno zaznamovala univerzo, nacionalni in širši prostor ter da je v praznovanju njenega jubileja čutiti zanos, ki je verjetno preveval že ustanovitelje in ki ga po njegovem mnenju še vedno ohranja sedanje vodstvo akademije.

Navzoče sta pozdravili tudi ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Prva je ALUO izpostavila kot ključni generator vizij in demokratizacije družbe, slednja pa je dejala, da akademija ves čas pomembno prispeva k prenosu znanja na študente in v širšo družbo, katere razvoja si ne moremo predstavljati brez ustvarjalnosti umetniškega in kulturnega izražanja. Študentski pogled na obletnico in pomen študija na ALUO je predstavil predsednik Študentskega sveta ALUO Voranc Kumar.

Slavnostni govornik večera je bil zaslužni prof. dr. Tomaž Brejc, nekdanji dekan ALUO in dolgoletni profesor umetnostne zgodovine in teorije (posnetek njegovega govora bo kmalu na voljo na naših spletnih straneh). Dr. Brejc in drugi nekdanji dekani, izr. prof. Kiar Meško, prof. Andrej Jemec, prof. Bogoslav Kalaš, prof. Dušan Tršar, prof. Franc Kokalj, prof. dr. Stane Bernik in izr. prof. Bojan Gorenec, so na dogodku prejeli posebna priznanja, v zahvalo za požrtvovalno vodenje akademije in prispevek k razvoju visokošolskega študija na likovnem področju.

Za konec je izr. prof. dr. Nadja Zgonik predstavila razstavo Zakladi likovne zbirke UL ALUO, s katero želi ALUO pokazati na svojo vpetost v širše nacionalno in mednarodno umetniško okolje, hkrati pa povabiti k razmisleku, kakšna naj bi bila vpetost ALUO v prostorsko okolje ljubljanske univerze. Razstava je v prostorih rektorata UL od 9. oktobra dalje na ogled javnosti.

Prireditev je povezovala Mateja Vidrajz, s kulturnim programom pa so dogajanje dodatno popestrili nastopi študentov Akademije za glasbo (AG) in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo.

“Več fotografij in slavnostni govor dr. Tomaža Brejca”

Foto 1: ministrica mag. Julijana Bizjak Mlakar, dekan ALUO Boštjan Botas Kenda, slikar in grafik Vladimir Makuc, študent prve generacije ALUO, ter nagrajeni nekdanji dekani;
foto 2: nagovor ministrice dr. Maje Makovec Brenčič.

Avtor: Miha Benedičič