30. 3. 2018

Serija naravoslovnih ilustracij za znamke

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)

vabi na odprtje razstave del podiplomskih študentov smeri Ilustracija

Serija naravoslovnih ilustracij za znamke,

ki bo v petek, 6. aprila 2018, ob 16.00

v Prirodoslovnem muzeju Slovenije (PMS), Muzejska ulica 1, Ljubljana.

Projekt je nastal v okviru predmeta Ilustracija MA III v 2. letniku podiplomskega študija smeri Ilustracija UL ALUO v akademskem letu 2016/2017. Študenti so v okviru naloge izdelali niz naravoslovnih ilustracij za objavo na fiktivnih poštnih znamkah. Vsebino ilustracij so si izbrali sami, glede na svoje zanimanje. Ilustracije se prilagajajo izbrani temi. Nekatere so značilne znanstvene naravoslovne ilustracije (npr. zoološke, botanične, habitatne), druge poljudne.

Vsak študent je izdelal niz štirih ilustracij za znamke, dve ilustraciji za ovitka prvega dne in ilustracijo za štampiljko. Končni izdelek so izvirniki ilustracij ter oblikovana serija znamk, dva ilustrirana ovitka prvega dne in štampiljka. Izrazna tehnika za izvedbo ilustracij je bila poljubna, razen pri ilustraciji za štampiljko, kjer se je ilustriralo v perorisbi, s tušem ali v vektorski ilustraciji.

Namen naloge je bil spoznati postopke, potrebne za izvedbo zahtevnejšega projekta, ki obsega ilustracijo in oblikovanje. Pri tem so študenti ne le krepili svoje ilustratorske veščine, temveč tudi spoznavali postopke obdelave ilustracij z računalniško vodenimi orodji. Spoznali so produkcijski proces, od izdelave ilustracije do končnega izdelka.

Mentorica: doc. mag. Marija Nabernik

 

Avtorji:

Natalija Ambrožič Lani, Matija Cipurić, Anja Držanič, Manca Flajs, Teja Jalovec, Nuša Jurjevič, Barbara Kocjančič, Eva Margon, Maša Žmitek Prošić

 

FB dogodek

Razstava bo odprta do 27. maja 2018.

 

 

Oblikovanje naslovnice: Sara Sešlar Naraks; ilustracije: Natalija Ambrožič Lani, Matija Cipurić, Anja Držanič, Manca Flajs, Teja Jalovec, Nuša Jurjevič, Barbara Kocjančič, Eva Margon, Maša Žmitek Prošić