17. 12. 2014

Rezultati natečaja na temo Izdelek – Spominek

Natečajna komisija je 9. decembra 2014 ocenila prispele predloge natečaja Izdelek – Spominek, ki ga je organizirala ALUO UL v sodelovanju z zavodom PAPILOT, Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana.

Natečajna komisija je izdelke ocenila glede na cilj natečaja in razpisana merila. Noben od predlogov ni v celoti izpolnil meril natečaja glede na cilj, zato komisija ni podelila nobene od razpisanih nagrad, noben od izdelkov pa zato tudi ne bo šel v nadaljnji postopek izdelave.
Natečajna komisija se je kljub temu odločila, da bo podelila častne nagrade, in sicer v višini po 200 evrov, ki bodo izplačane v skladu s prvim odstavkom točke 2.4 natečajnih pogojev.

Nagrajeni predlogi avtorjev:

  • Rok Potočnik (mentor: doc. Jure Miklavc) – ročno pletena zapestnica
  • Ana Marija Vipavc (mentorica: prof. mag. Tanja Pak) – obeski za božično smrečico
  • Monika Smolič (mentorica: prof. mag. Tanja Pak) – obesek za na božično smrečico

Čestitamo!