10. 6. 2015

Razstavljali smo na 7. Industrijskem forumu IRT

Naše študentke restavratorstva so na 7. Industrijskem forumu IRT v Portorožu predstavljale projekt Določitev razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja, ki ga na Oddelku za restavratorstvo UL ALUO izvajamo pod okriljem javnega programa Po kreativni poti do praktičnega znanja.

Industrijski forum IRT, ki je letos potekal med 8. in 9. junijem, je med drugim namenjen tudi predstavitvi uspešnih aplikativnih projektov raziskovalnih organizacij, inštitutov in univerz, izvedenih v industrijskem okolju, ter primerov prenosa uporabnega znanja iz znanstvenoraziskovalnega okolja v industrijo. Zato so se na Oddelku za restavratorstvo odločili, da v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) na sejmu foruma predstavijo tudi projekt Določitev razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja.

Na stojnici so študentke predstavljale vsebinski in praktični del projekta. Poleg tega so obiskovalce anketirale o poznavanju problematike konserviranja-restavriranja modernih in sodobnih umetnin. Med drugim sta našo stojnico obiskali tudi predstavnici Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Tadeja Jeraj in Sabina Rajšelj, in se z zanimanjem seznanili z napredkom projekta. Ta se navezuje na predhodni projekt v okviru javnega programa Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki ga razpisuje Javni sklad. Že takrat so naši restavratorji v povezavi z UL FKKT in gospodarsko družbo Samson Kamnik iskali možnosti za pripravo kakovostnih oljnih barv, široko zastavljena raziskava v letu 2014 pa je odprla kopico novih vprašanj in spodbudila razmišljanje v smeri konkretnejše nadgradnje v letu 2015.

Letošnji nadaljevalni projekt se je tako vključil v raziskave slikarstva Marija Preglja. Moderna galerija leta 2016 namreč načrtuje veliko retrospektivno razstavo Pregljevih del, za katero bo potrebno konservirati-restavrirati obsežen opus njegovih slik. Pred to zahtevno nalogo se morajo seznaniti s tehnologijo nastajanja njegovih del, kar pa je zaradi kadrovskih stisk v muzejskih konservatorsko-restavratorskih ateljejih oteženo. Zato je naš projekt zastavljen tako, da bo s predhodnimi naravoslovnimi raziskavami in tehnološkimi študijami, pri katerih sodelujejo tudi študenti UL FKKT, pripravil pogoje za raziskave slikarjeve tehnologije, kar bo v pomoč pri načrtovanju konservatorsko-restavratorskih posegov. Ponovno pri projektu sodeluje tudi gospod Aleksander Mikuš iz gospodarske družbe Samson Kamnik, ki pomaga pri izdelavi barv.

Rezultati, ki jih pričakujejo sodelujoči, bodo pripomogli k boljšemu razumevanju izdelave barv v šestdesetih letih 20. stoletja ter Pregljeve tehnologije, to pa bo igralo odločilno vlogo pri izbiri načina konserviranja-restavriranja njegovih slik. Hkrati bodo rezultati pomenili tudi napredek pri proizvodnji kakovostnejših in cenovno dostopnejših oljnih barv v Sloveniji. Ob zaključku projekta bo s strani naše študentke oblikovanja pripravljen še predlog za izdelavo embalaže za komplet izdelanih barv.

 

Avtorica fotografij: Mateja Vidrajz