18. 9. 2015

Razpis za Prešernove nagrade študentom 2015/2016

Senat Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) je potrdil razpisane teme za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2015/2016. Na razpis se lahko prijavijo študenti do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oziroma enovitega magistrskega študija.

Razpis za Prešernove nagrade je namenjen tistim študentom, ki želijo svoj študij nadgraditi z izdelavo kvalitetnega raziskovalnega ali umetniškega dela, ki presega redne študijske zahteve. Študenti se lahko, v dogovoru z mentorji in v skladu z razpisom, prijavijo s temami, ki jih izberejo samostojno.

Pravilnik UL ALUO o podeljevanju priznanj in nagrad študentom akademije najdete tukaj.

Senat UL ALUO je potrdil teme za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2015/2016 na naslednjih področjih:

1. Slikarstvo
2. Kiparstvo
3. Konservatorstvo-restavratorstvo
4. Industrijsko in unikatno oblikovanje
5. Oblikovanje vizualnih komunikacij

 

Razpis za Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje potekata skupaj. Podrobnosti razpisa ter informacije o postopkih podeljevanja Prešernovih nagrad študentom si lahko preberete tudi na spletni strani Univerze v Ljubljani, tukaj.