27. 1. 2017

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2017

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je objavila razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2017. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo oddani do vključno 1. marca 2017.

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve nagrade, Jakopičevih priznanj in Jakopičeve nagrade za življenjsko delo, sprejetega 2. februarja 2012, ki ga je sprejel Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Umetniški svet ZDSLU, je bil objavljen Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2017.

Odbor bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo do vključno 1. marca 2017 prispeli na naslov:

ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2017«.

Razpisno dokumentacijo si lahko preberete tukaj.