19. 1. 2015

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave in praktično usposabljanje

Tudi letos je Univerza v Ljubljani objavila razpis za Erasmus+ študijske izmenjave in praktično usposabljanje v študijskem letu 2015/2016. Prijavnico lahko študenti izpolnijo prek VIS-a, rok za oddajo vlog je 6. februar 2015.

Na razpis za študijske izmenjave se lahko prijavi študent ALUO, ki ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na ALUO in je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija. Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+. V prijavi lahko kandidat navede tri želje, poleg izpolnjene prijavnice pa mora dodati še motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

Razpis za študij 2015-2016
Razpis za praktično usposabljanje 2015-2016.doc

PAZI! Ko izpolnite prijavnico, jo takoj NATISNITE, saj kasneje to ne bo več mogoče, natisnjena prijavnica pa je pogoj za oddajo popolne vloge.

Rok za oddajo popolne prijave je petek, 6. februar 2015. Prijave s prilogami prinesete ali pošljete s priporočeno pošto v Referat za podiplomski študij, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana. Kandidati bodo izbrani v skladu z merili, navedenimi v razpisu.

Prijave, oddane po roku in nepopolne prijave ne bodo upoštevane, prav tako ne bodo upoštevane prijavnice, ki ne bodo natisnjene iz VISa.
Prijave so možne samo v okviru podpisanih bilateralnih sporazumov, ki jih ima UL ALUO podpisane s tujimi partnerji.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija, dodiplomski in magistrski (določeno z bilateralno pogodbo).

Študenti, ki so do leta 2015/16 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Dodatni pogoji, ki jih določajo posamezni oddelki ALUO:

 

Oddelek: Izmenjave so možne v naslednjih semestrih:
Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje 1. stopnja: letnik: 3, semester: 5 (zimski)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih2. stopnja: letnik: 1, semester: 1 ali 2Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrihŠtudenti, ki so na izmenjavi v zimskem semestru, ne morejo podaljšati izmenjave še za poletni semester. 
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij 1. stopnja: letnik: 3, semester: 5 (zimski)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih2. stopnja: letnik: 1, semester: 2 (poletni)                  letnik: 2, semester: 3 (zimski)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrihŠtudenti, ki so na izmenjavi v zimskem semestru, ne morejo podaljšati izmenjave še za poletni semester. 
Oddelek za slikarstvo 1. stopnja: letnik: 2, semester: 3 (zimski), 4 (poletni)letnik: 3, semester: 5 (zimski)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih2. stopnja: letnik: 1, semester: 1 (zimski), 2 (poletni)                  letnik: 2, semester: 3 (zimski), 4 (poletni)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih

Študenti, ki so na izmenjavi v zimskem semestru, lahko zaprosijo za podaljšanje izmenjave še za poletni semester – prošnje se obravnavajo individualno.

 

Oddelek za kiparstvo 1.stopnja: letnik: 2, semester: 3 (zimski), 4 (poletni)letnik: 3, semester: 5 (zimski)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih2.stopnja: letnik: 1, semester: 1 (zimski), 2 (poletni)                  letnik: 2, semester: 3 (zimski), 4 (poletni)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih

Študenti, ki so na izmenjavi v zimskem semestru, lahko zaprosijo za podaljšanje izmenjave še za poletni semester – prošnje se obravnavajo individualno.

 

Oddelek za restavratorstvo 1.stopnja: letnik: 2, semester: 4 (poletni)letnik: 3, semester: 5 (zimski) ali 6 (poletni)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih2.stopnja: letnik: 1, semester: 2 (poletni)                  letnik: 2, semester: 3 (zimski) ali 4 (poletni)Dodatno leto (absolvent): v obeh semestrih

Študenti 2. stopnje, ki so na izmenjavi v zimskem semestru, lahko zaprosijo za podaljšanje izmenjave še za poletni semester – prošnje se obravnavajo individualno.