4. 1. 2019

Razgrinjanje spomina – delavnica knjige umetnika

UL ALUO v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (MGLC), Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK), Kariernimi centri Univerze v Ljubljani in Goethe-Institutom organizira brezplačno petdnevno delavnico knjige umetnika za študente UL ALUO, ki bo potekala med 18. in 22. februarjem 2019.

 

PRIJAVA

Delavnice se lahko udeleži največ 16 študentov, po 8 na vsaki od obeh lokacij (UL ALUO in MGLC). Zaradi omejenega števila mest boste izbrani na podlagi motivacijskega pisma (na kratko opišite svoj motiv za udeležbo in svoje dozdajšnje izkušnje s knjigo umetnika).

Prijavite se preko spletnega obrazca, rok za prijavo je 21. januar 2019.

Spremljajoče javno predavanje, ki bo potekalo 19. 2., je odprto tudi za ostale zainteresirane.

 

PREDAVATELJICE IN PREDAVATELJI

Vodji delavnice: prof. Sabine Golde in Patrizia Meinert, Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle
Večerno javno predavanje: dr. Michael Lailach, Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin, in mag. Breda Škrjanec, muzejska svetnica, MGLC
Predstavitev v NUK: mag. Marijan Rupert in Meta Kojc

 

VSEBINA DELAVNICE

Na delavnici se bomo osredotočili na zgib/prepogib kot osnovni element knjige. Poleg estetskega vidika in funkcionalnega pomena lahko ta na videz preprost element služi tudi kot konceptualno izhodišče. Pri izdelavi knjig je potrebno upoštevati in premisliti vse naštete vidike. Tako kot Walter Benjamin razpira »pahljačo spomina«, v katere »pregibih prebiva resnica«, bomo tudi mi pod drobnogled vzeli zgib/prepogib kot osnovni strukturni element, ki sestavlja knjige – nosilce informacij in spomina.

Petdnevna praktična delavnica bo študentom predstavila več različnih tehnik zgibanja in ostalih knjigoveških postopkov, kot so različice leporella (zgibanke) in koptske vezave. Začeli bomo s prikazom osnovnih elementov s poudarkom na različnih načinih zgibanja, ki nas bodo postopoma pripeljale do bolj zapletenih struktur.

Na podlagi predstavljenih tehnik bodo sodelujoči študenti zasnovali svoje lastne knjižne projekte, s katerimi bodo preučevali, raziskovali in nadgrajevali obravnavane strukture. S posamično obravnavo pa bo potekal vnos besedil in slikovnega materiala v dela, ki bodo nastajala na delavnici. Delavnica se bo zaključila s prezentacijo in diskusijo o nastalih knjižnih projektih.

 

PROGRAM

Delavnica bo potekala na dveh lokacijah hkrati (UL ALUO in MGLC). V celoti bo izvedena v angleškem jeziku.

Ponedeljek, 18. 2. 2019
Delavnica s prof. Sabine Golde / Patrizio Meinert
UL ALUO, Dolenjska 83 / MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3
9.30–12.00
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–15.00

 

Torek, 19. 2. 2019
Delavnica s prof. Sabine Golde / Patrizio Meinert
UL ALUO, Dolenjska 83 / MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3
9.30–12.00
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–15.00

+

Večerno javno predavanje in predstavitev zbirke MGLC
MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3
Dr. Michael Lailach, mag. Breda Škrjanec, prof. Sabine Golde in Patritzia Meinert
18.00–21.00

 

Sreda, 20. 2. 2019
Delavnica s prof. Sabine Golde / Patrizio Meinert
UL ALUO, Dolenjska 83 / MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3
9.30–12.00
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–15.00

 

Četrtek, 21. 2. 2019
Predstavitev zbirke NUK
NUK, Turjaška 1
Mag. Marijan Rupert in Meta Kojc
10.00–12.00
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–14.00

 

Petek, 22. 2. 2019
Delavnica s prof. Sabine Golde / Patrizio Meinert
UL ALUO, Dolenjska 83 / MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3
9.30–12.00
12.00–13.00 Odmor za kosilo
13.00–15.00

+

Večerni zaključni dogodek in razstava sodelujočih študentov
MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3
18.00–20.00

 

Idejna zasnova in nosilka projekta: izr. prof. mmag. Ksenija Čerče (Oddelek za slikarstvo UL ALUO)
Koordinacija projekta: Anja Sterle (UL ALUO) in Yasmin Martin Vodopivec (MGLC)

Koprodukcija: UL ALUO, MGLC, NUK in Goethe-InstitutNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe promocije UL ALUO in Kariernih centrov UL.

V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.


Fotografija na vrhu: Sabine Golde, Alphabetische Assoziationen, stenska inštalacija, 2011, detajl; vir: Museum für Druckkunst Leipzig