2. 12. 2015

Projekt Čakajoči kot del razstave Migracije

Vabljeni v Slovenski etnografski muzej na odprtje štirih gostujočih razstav pod skupnim imenom Migracije, v četrtek, 3. decembra 2015, ob 12.00. Ena od razstav je tudi Projekt Čakajoči, ki so ga pod mentorstvom izr. prof. Alena Ožbolta pripravili študentje kiparstva UL ALUO.

Slovenski etnografski muzej kot prostor dialoga med kulturami v tem zgodovinsko prelomnem času teži k spoznavanju in razumevanju dogajanj v naši družbi. V času, ko moramo ponovno razmisliti o razmerju med univerzalno človeškostjo in kulturno raznolikostjo in se vprašati, kaj nas bolj druži kot loči. K razmisleku o teh vprašanjih obiskovalce muzeja vabijo s štirimi gostujočimi razstavami, Podobe enakosti, MIGRACIJE – Ljubezen – Izginjajoči – Dobrodošel si, Migracije in mladi ter Projekt Čakajoči, kjer dajejo glas in prostor ljudem, ki so sami na tak ali drugačen način vključeni v procese migracij.

 

Čakajoči

Projekt »Čakajoči«, prostorsko postavitev v javnem prostoru, so leta 2010 pod mentorstvom izr. prof. Alena Ožbolta pripravili študentje 4. letnika kiparstva UL ALUO (Katja Bogataj, Polona Černe, Pavel Ekrias, Neža Jurman, Ana Kerin, Miha Makovec, Barbara Pintar in Lan Seušek) v sodelovanju z Informacijsko pisarno EU parlamenta v Sloveniji. Aktualna postavitev v SEM je nastala v sodelovanju z Muzejem premoderne umetnosti, ki kipe hrani.

»Je ulica, mestna ulica, torej zunaj, zunanji prostor in prehod od zunaj prek meje, vrat, vhoda do znotraj, notranjega dela hiše, do atrija. Gre za označitev meje, zidu. Omejevanje prehoda. Meje seveda niso le v glavah ljudi, so tudi konkretne, fizične in birokratske; meje so tudi iz papirja, pečatov, dovolilnic, ne le betonske ali železne.«

Alen Ožbolt

 

cakajoci