5. 1. 2016

Prof. dr. Jure Mikuž bo predstavil Iconotheco Valvasoriano

Vabimo vas na predstavitev Iconothece Valvasoriane v izvedbi prof. dr. Jureta Mikuža. Prvi del predstavitve bo potekal v sredo, 13. januarja 2016, od 13.00 do 14.30, drugi del pa v četrtek, 14. januarja 2016, od 12.15 do 13.45, obakrat v predavalnici 7 na Erjavčevi 23.

Ob 70. obletnici UL ALUO nam je Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) podarila faksimilirano, znanstvenokritično obdelano grafično zbirko Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693), polihistorja dežele Kranjske, ki jo je izdala Valvasorjeva fundacija. Zbirko nam je ob izročitvi na kratko predstavil dr. Lojze Gostiša, ki je v celoti zaslužen za podvig izdaje 17 zvezkov z 8500 grafičnimi listi in risbami Albrechta Dürerja, Lucasa Cranacha, Jacquesa Callota, Rembrandta van Rijna in drugih nemških, avstrijskih, nizozemskih, flamskih, francoskih, italijanskih, angleških in kranjskih mojstrov 16. in 17. stoletja.

Na željo mnogih bo zgodovino zbirke, nastanek faksimilirane izdaje, njeno vsebino in druge zanimivosti po novem letu izčrpneje predstavil še naš profesor dr. Jure Mikuž, ki je bil član uredniškega odbora ter avtor zgodovinskega in kritičnega aparata v treh albumih. Prvi del njegove predstavitve bo 13. januarja 2016 potekal v seminarju 3. letnika Uvoda v umetnostno teorijo, drugi del pa 14. januarja 2016 v podiplomskem seminarju Zgodovinske antropologije likovnega. V obeh terminih bo faksimilizirana izdaja Valvasoriane tudi na ogled.

 

Vljudno vabljeni!

 

Foto: Miha Benedičič