22. 1. 2016

Prispevamo k nadgradnji bovškega turizma

Na Ekonomski fakulteti je v torek, 19. januarja 2016, potekala predstavitev študentskih projektnih nalog na temo bovškega turizma. Pri projektu so sodelovali študentje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Ekonomske fakultete in Fakultete za arhitekturo na eni ter Občina Bovec, Lokalna turistična organizacija in vrsta bovških ponudnikov na drugi strani.

Študentje so v oktobru 2015 obiskali Bovec, kjer so v organizaciji Občine Bovec obiskali nekatere turistične točke, preskusili zip-line in okusili bovško lokalno kulinariko. V toku semestra so nato pod mentorstvom profesorjev, doc. Mihe Klinarja (ALUO), prof. dr. Tanje Dmitrovič (EF) in doc. Primoža Jeze (FA), v okviru 11 projektnih skupin pripravili predloge novih in inovativnih turističnih produktov, ki bi lahko prispevali k nadaljnjemu vzponu turizma na destinaciji. Vsako od projektnih skupin so sestavljali študenti vseh treh fakultet, kar je omogočilo resnično interdisciplinarno delo.

Janko Humar, direktor LTO Bovec, je ocenil rezultat celotnega projekta z naslednjimi besedami: »Projektne naloge predstavljajo odličen primer profesionalnega pristopa k reševanju problemov v zahtevni dejavnosti; vsak izmed predstavljenih projektov je imel jasno izoblikovan vsebinski koncept, opredeljene ciljne skupine, ocenjena vlaganja in kritične točke za pokritje stroškov. Večino idej so študenti razvili do tržno koncipiranih paketov, vse predstavljene ideje pa so bile med sabo tudi dobro usklajene. Dodatno širino in celovitost obravnave problematike so študentje dosegli skozi interdisciplinarni – torej ekonomski, oblikovalski in arhitekturni pristop.«

Predstavljene ideje bodo v Bovcu koristno uporabili pri nastajanju nove bovške turistične strategije, hkrati pa bodo lahko zelo neposredna spodbuda turističnim ponudnikom, da v katerikoli izmed naštetih idej poiščejo svojo poslovno priložnost.

 

Foto: Lara Selko; več fotografij