14. 5. 2015

Predstavitev projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja

Oddelek za konserviranje in restavriranje likovnih del (UL ALUO) vas vabi na predstavitev projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja: Določitev razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja. Potekala bo v torek, 19. maja 2015, ob 9.00, v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), na Maistrovi 3 v Ljubljani.

Namen projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja: Določitev razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja, ki ga letos izvajajo na Oddelku za konserviranje in restavriranje likovnih del UL ALUO, je določitev optimalnega razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri izdelavi oljnih barv, ki bo vplivala na razvoj in izboljšave oljnih barv.

Ker so se raziskav lotili na podlagi analize barv na slikah Marija Preglja, v Moderni galeriji pa pripravljajo veliko retrospektivno razstavo njegovih del, je projekt zasnovan tudi kot spremljajoči del razstave. Analiza bo omogočila pripravo barv, podobnih tistim, ki jih je uporabljal Pregelj. Z njimi bodo izvedene tehnološke študije, ki bodo služile kot izhodišče za načrtovanje konservatorsko restavratorskih posegov.

Predstavitev projekta sodi v sklop dogodkov letošnje 8. Konservatorsko–restavratorske transverzale. Izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak bo predstavila vsebinsko zasnovo projekta, izr. prof. dr. Nadja Zgonik pa slikarja Marija Preglja.

Predvideni razpored predstavitev vseh sodelujočih v projektu je naslednji:

  • Zgodovinski oris: Neža Toplak
  • Tehnološka predstavitev projekta: Barbara Škander, Barbara Dragan, Petra Zaviršek, Ena Đelmo
  • Izdelava tehnoloških študij: mag. Nada Madžarac
  • Tehnologija dela na kopijah: Živa Brglez
  • Predstavitve raziskav: doc.dr. Irena Kralj Cigić, doc. dr. Katja Kavkler, Sara Ražman, Urška Zupančič
  • Dokumentacija projekta: Nadja Šičarov
  • Oblikovanje embalaže barv: Ana Bačar
  • Vidik sodelujočega podjetja Samson Kamnik d.o.o.: Aleksander Mikuš
Foto: naknadno dodane fotografije s predstavitve