23. 3. 2017

Predstavitev gostovanj pedagoškega osebja ALUO

Vabljeni na prvo javno predstavitev

mednarodnih gostovanj pedagoškega osebja UL ALUO.

V sredo, 29. marca 2017, ob 13.00

v predavalnici 118, UL ALUO, Dolenjska cesta 83.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) je vse bolj vpeta v mednarodno okolje in dobro sodeluje s partnerskimi institucijami po Evropi in širše. Njeno udejstvovanje se izkazuje tudi v vse večji mobilnosti pedagoškega osebja v obliki krajših in daljših gostovanj. Namen pričujočega dogodka je, da se z dobrimi praksami in izkušnjami, ki so jih pedagogi v tem okviru pridobili, seznanijo tudi vsi ostali zaposleni in študenti.

 

Sodelujoči predavatelji:

  • izr. prof. Boštjan Botas Kenda – University of Split, Hrvaška, maj 2016;
  • doc. Peter Koštrun in izr. prof. Boštjan Botas Kenda – Tomas Bata University v Zlinu, Češka, in Academy of Fine Arts and Design Bratislava, Slovaška, november-december 2016;
  • doc. Peter Koštrun – Jan Matejko Academy of Fine Arts, Krakov, Poljska, maj 2013;
  • izr. prof. dr. Nadja Zgonik – National Chiayi University, Tajvan, 2016;
  • izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak – Univerza v Kaliforniji, ZDA, 2014;
  • izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš – Univerza v Zagrebu, Hrvaška, 2017.

(Vsaka posamezna predstavitev bo predvidoma trajala 15 minut.)