14. 4. 2016

Povezovanje med umetniškimi akademijami in…

V torek, 19. aprila 2016, ob 18.00 se bo v Galeriji Jakopič odvil

zadnji spremljevalni dogodek razstave ALUO LXX,  okrogla miza

Povezovanje med umetniškimi akademijami in integrativna moč umetnosti.

S pedagogi in vodilnimi predstavniki, ki skrbijo za razvoj na umetniških akademijah Univerze v Ljubljani, bomo spregovorili o pomenu povezovanja. Kot dokazuje tudi pričujoča razstava, so možnosti za intenzivno sodelovanje študentov vseh treh akademij, in študentov ostalih članic Univerze, neskončne – tako na povezovalnih študijskih programih kot pri formalnih in neformalnih projektih. S tem pa se mladi zbližujejo in gradijo kulturni krog, ki postaja del kulturne dediščine.

Pogovor bo moderiral prof. dr. Lev Kreft, filozof, sociolog in profesor za estetiko na UL FF.

Sodelovali bodo:

  • prof. Matjaž Drevenšek, prodekan za umetniško dejavnost na UL AG;
  • prof. mag. Milan Erič, profesor na UL ALUO in član Sveta za umetnost UL;
  • doc. Peter Koštrun, predstojnik Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij UL ALUO;
  • prof. Matej Zupan, prorektor UL in član Sveta za umetnost UL;
  • prof. Miran Zupanič, predstojnik Katedre za filmsko režijo na UL AGRFT.

 

Več o vsebini

Kje vse se torej odpira prostor za povezovanje različnih umetniških praks med seboj ter z gospodarstvom in družbo nasploh? Kako ta povezovanja izboljšati in na novo začeti? Katere so neznanke v povezavah z uspešnimi umetniškimi praksami, ki še niso bile dobro identificirane? Ta vprašanja bodo naše goste vodila do povezljivosti navidezno nepovezljivega, znanosti in umetnosti.

Zato se bomo v pogovoru dotaknili tudi problematike odzivnosti družbe na izvajanje umetniških praks in vprašanja tretje stopnje študija na umetniških programih. Ta bi bila za vzpostavitev enakovrednosti ali enakopravnosti med znanostjo in umetnostjo nujna, a v Sloveniji še vedno ni vzpostavljena…

 

Vljudno vabljeni!