29. 9. 2016

Posvet Etični vidiki konserviranja-restavriranja

UL ALUO in Moderna galerija (MG) vabita na umetnostno-znanstveni posvet

Etični vidiki konserviranja-restavriranja sodobnih in modernih umetnin,

Gustav Gnamuš, vandalizirana slika Brez naslova.

Potekal bo v sredo, 5. oktobra 2016, ob 17.00

v seminarju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova,

Maistrova 3, Ljubljana.

Posvet predstavlja prvega v nizu dogodkov, ki jih bomo pripravili v povezavi s projektom Etični vidiki konserviranja-restavriranja sodobnih in modernih umetnin, pri katerem sodelujeta UL ALUO in MG. Namen projekta je povezati umetnike, umetnostne zgodovinarje, konservatorje-restavratorje in vse, ki skrbijo za likovno dediščino, ter v soglasju z avtorji sodobnih umetnin poiskati najboljše rešitve za vzdrževanje, hranjenje in morebitno konserviranje-restavriranje njihovih del. V sklopu projekta nastaja bogato dokumentarno gradivo v obliki izvedenih raziskav, intervjujev ter fotografskih in video dokumentov.

Na prvem posvetu bo Boj Nuvak, diplomirani konservator-restavrator likovnih del, predstavil izsledke svojega raziskovalnega dela in videointervju s slikarjem, profesorjem Gustavom Gnamušem. Sledil bo pogovor udeležencev posveta.

 

 

Na fotografiji zgoraj: Vandalizirana slika med reševanjem nosilca v prostorih ZVKDS RC, Ljubljana 2000; osebni arhiv