23. 6. 2017

Poletna šola ALUO 4×4

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v sodelovanju s Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani prvič organizira 1-tedensko poletno šolo, ki ponuja multidisciplinarne vsebine z različnih področij likovnega izraza in vizualnih komunikacij. Potekala bo od 3. do 7. julija 2017.

Poletna šola ALUO 4 x 4 bo zajemala risanje, slikanje, ilustracijo, grafično oblikovanje, tipografijo in fotografijo. Namenjena je študentom, zaposlenim in upokojencem, ki se želijo prvič seznaniti z omenjenimi veščinami ali nadgraditi že pridobljena znanja na teh področjih.

Materiali in orodja bodo na voljo, udeleženci pa so vabljeni, da s seboj prinesejo tudi svoje najljubše pripomočke.

 

KOTIZACIJA

  • 50 € študenti, upokojenci in samozaposleni v kulturi;
  • 60 € fizične osebe;
  • 15 € enodnevna udeležba.

 

PRIJAVA

Preko spletnega obrazca na povezavi tukaj.

 

URNIK

PONEDELJEK, 3. 7.

9.00 – 12.00
Risanje človeške figure po modelu
Mentor: prof. Milan Erič
Tema: Spoznavanje osnovnih risarskih postopkov pri risanju figure (razmerja, prostor, perspektiva, kompozicija) in nadgradnja prostorskih učinkov (svetloba, senca, ton).
Orodja: svinčnik, oglje, tuš, čopiči (tanki in debeli), radirka.

13.00 – 17.00
Ilustriranje osebne zgodbe
Mentorica: doc. Suzana Bricelj
Tema: Vloga ilustracije je lahko dokumentarna, referenčna, informativna; lahko komentira, pripoveduje ali prepričuje, prav v vsakem primeru pa osvetljuje obravnavano temo. V sklopu delavnice bomo na podlagi osebne zgodbe najprej zapisali zgodbo, jo komentirali in ilustrirali. Zanimalo nas bo, kako likovno izpostavimo ključne momente ter na kakšen način lahko vizualno stopnjujemo zgodbo. Likovno snovanje osebne zgodbe vključuje oblikovanje glavnih junakov, dogajalnega prostora ter časa odvijanja zgodbe, ki jo posameznik pripoveduje skozi vizualni jezik. Cilj naloge je vizualna naracija, povedati zgodbo tako, da jo lahko gledalci razumejo brez dodatne ustne oziroma pisne razlage.
Orodja: svinčniki, čopiči, akvareli, flomastri, lepilo, časopisi (in drugi materiali za izrezovanje), škarje, olfa-nož, podlaga za rezanje, ravnilo, akvarelni papir, šeleshamer.

 

TOREK, 4. 7.

9.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Oblikovanje javnega prostora v okolici stavbe ALUO na Dolenjski
Mentor: prof. Eduard Čehovin
Tema: Grafično oblikovanje v javnem prostoru zajema številne oblikovalske discipline, vključno z grafičnim, arhitekturnim, notranjim, krajinskim in industrijskim oblikovanjem, ki se ukvarjajo z vizualnimi vidiki okolja, povezovanja identitet in ustvarjanja idej oblikovalskih izkušenj, s poudarkom na povezovanju ljudi in trajnostnem razvoju. Interdisciplinarnost grafičnega oblikovanja v javnem prostoru vključuje širše razumevanje komunikacij v javnih prostorih, kot so sistemi za usmerjanje, arhitekturna grafika, usmerjevalno označevanje, oblikovanje razstav in dinamičnih okolij, oblikovanje piktogramov, oblikovanje izložb v trgovinah, mapiranje tematskega okolja, tridimenzionalna predstavitev znakov in logotipov, označevanje institucij idr. V projektih grafičnega oblikovanja v javnem prostoru so prisotne tudi sodobne tehnologije s poudarkom na skrbi za ljudi z posebnimi potrebami.
Orodja: udeleženci lahko s seboj prinesejo prenosnike z Adobe programom, ostali bodo uporabljali šolske računalnike; mobilni telefon z USB ključkom/kablom za povezavo z računalnikom.

 

SREDA, 5. 7.

9.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Tipografija, črke v sistemu
Mentorja: izr. prof. Domen Fras, doc. Miran Šantič
Tema: Pomen črkovnih sistemov in moč tiskane besede, najbolj razširjenega načina za ohranjanje znanja in sporočanje idej. Delavnica prakticira snovanje osnovnih črkovnih gradnikov v učinkovito orodje za reprodukcijo besed.
Teoretični del: Tipografsko oblikovanje je pomemben nosilec identitete, skupaj s pisavo, kompozicijo, hierarhijo besedil in barvo, ne glede ali je na papirju, zaslonih ali prostoru. Tipografija sočasno nosi informacijo in identiteto. Eden njenih paradoksov je, da so dobre tipografske rešitve udobne, neopazne, tako rekoč samoumevne, ker so bralci navajeni, da so črke vseprisotne. Bolj ozaveščeni bralci zmorejo kmalu prepoznati, da so s premišljenim oblikovanjem reproducirane besede dobile večjo sporočilno moč. Razprava odkriva pomen črkovnih sistemov in njihov vpliv na tiskane besede, še vedno najbolj razširjenega načina za ohranjanje znanja in sporočanje idej.
Praksa: Sistemsko oblikujemo črke in njihove sestavne dele. Narišemo črke, analiziramo ključne oblike in iz njih razvijemo končno število gradnikov. Gradnike specificiramo in jim določimo pravila sestavljanja. To je naš sistem. Izrežemo šablone, z njimi odtiskujemo črke. Šablone omogočajo sistematično, skladno in učinkovito izvedbo črkovnih oblik za uravnotežene besede. Odtisnjene besede primerjamo in medsebojno ocenimo rezultate dela.
Orodja: svinčnik, debeli in tanek vodoodporni črn flumaster, korekturno sredstvo, škarje, tapetni nož, podlaga za rezanje, lepilni trak, ravnilo, temna tempera, širok trši čopič.

 

ČETRTEK, 6. 7.

9.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Svetlopis-camera obscura
Mentor: doc. Peter Koštrun
Tema: Avtoportret-portret in manipulacija v fotografiji.
Teoretični del: Svetloba predstavlja temelj življenja in kot taka tudi v fotografiji omogoča zapisovanje podob. Svetlopis, kot radi imenujemo fotografijo, se rodi kot naraven pojav pri opazovanju že tisočletja. Če odstranimo kemično pogojenost, je fotografija precej stara optična veda, ki razume tako fizikalne kot matematične zakonitosti. Pogosto izpostavljamo, da je senca pomembnejša od svetlobe, saj je osnovni gradnik, ker predstavlja nično izhodišče iz katerega se vsi rodimo. Tako je delo v temnici pri rdeči svetlobi izkušenjsko zelo blizu času pred rojstvom in s svojo delovno dinamiko omogoča izkušnjo o času, ko v naši zavesti ta ni obstajal. Fotografija s svojim zrcaljenjem in negativno podobo sveta pogojuje tudi kulturno izhodišče ustvarjalca.
Praksa: Fotografiranje avtoportreta s primitivnim fotografskim orodjem, ki v svoji tehnični nedovršenosti postavlja v ospredje razumevanje svetlobe in sence kot osnove, na kateri gradimo vsebinska načela lastne podobe.
Orodja: udeležence prosimo, da prinesejo svetlotesno pločevinko s pokrovom, maksimalne velikosti 15 × 15 (npr. kovinska posoda za piškote, kovinske škatle kave Illy ipd.).
Opomba: Če bo udeležencev več kot 20, bo potrebna sprememba programa zaradi prostorske stiske.

 

PETEK, 7. 7.

9.00 – 12.00
Zaključevanje projektov, posvetovanje z mentorji.
13.00 – 17.00
Postavljanje zaključne razstave udeležencev.
18.00
Zaključno druženje, razstava se odpre za javnost. Podelitev diplom.

 

 

Oblikovanje naslovnice: Marin Mestrovic; foto: Teja Gerkman