4. 2. 2015

Objavljen je razpis za vpis v študijske programe

ALUO je za prihodnje študijsko leto razpisala 89 prostih vpisnih mest za redni in 7 za izredni študij. Z vpisnimi pogoji in študijem na Akademiji se bodo lahko bodoči študenti podrobno seznanili na informativnih dnevih, ki bodo potekali 13. in 14. februarja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. januarja 2015 objavilo Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016. Razpisanih je 19.760 vpisnih mest za redni in izredni študij, medtem ko letos srednjo šolo zaključuje 18.737 dijakov. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) izvaja pet univerzitetnih študijskih programov prve stopnje, ki trajajo tri leta: Industrijsko in unikatno oblikovanje, Kiparstvo, Konserviranje in restavriranje likovnih del, Oblikovanje vizualnih komunikacij in Slikarstvo. Tako kot v prejšnjih letih je tudi v novem študijskem letu razpisanih 89 prostih vpisnih mest za redni in 7 mest za izredni študij.

Prijavni roki

Dijaki zaključnih letnikov oziroma tisti, ki izpolnjujejo pogoje, se bodo lahko na dodiplomski študij vpisali v treh prijavnih rokih. Vpis je možen samo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  (http://portal.evs.gov.si/prijava/), vsak kandidat pa lahko oddal samo eno prijavo. Prvi prijavni rok bo potekal od 5. februarja do 5. marca 2015.

Na drugi prijavni rok, ki bo potekal od 21. do 28. avgusta 2015, se lahko prijavijo samo tisti kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti na nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov.

Zadnji, tretji prijavni rok pa bo potekal od 1. do 5. oktobra 2015. Nanj se lahko prijavijo kandidati za izredni študij, na rednega pa le, če se z oddajo prve in druge prijave niso uvrstili na nobenega od napisanih študijev, če so bili sprejeti v študijski program, ki se ne bo izvajal, ali pa si posameznik želi zamenjati študijski progam in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še ni izkoristil.

Preizkus posebne nadarjenosti

Za vpis na Akademijo je treba uspešno opraviti tudi preizkus posebnih nadarjenosti, ki bodo potekali odvisno od študijskega programa od 2. do 9. julija 2015 ter v drugem prijavnem roku 9. in 10. septembra 2015. O preizkusu posebnih nadarjenosti vas bomo iz ALUO posebej obvestili najmanj pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni pred preizkusom. V tretjem prijavnem roku je možen preizkus samo za študij kiparstva, in sicer bo ta potekal 7. in 8. oktobra 2015.

Razpis si lahko preberete tukaj.

Vsi bodoči študenti  in njihovi spremljevalci vabljeni na Informativna dneva, ki  bosta potekala 13. in 14. februarja 2015, in sicer v petek ob 10. in 15. uri, v soboto pa ob 10. uri. Potekali bodo na dveh lokacijah: Erjavčeva 23 (kiparstvo, slikarstvo, restavratorstvo) in Dolenjska cesta 83 (oblikovanje). Takrat se boste lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji na ALUO, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi informacijami, ki vam bodo v korist pri odločanju o izbiri študija.