15. 10. 2018

Obisk delegacije z Državne univerze umetnosti v Taipeiju

15. oktobra 2018 smo na UL ALUO gostili delegacijo s TNUA – Taipei National University of the Arts, s katero je Univerza v Ljubljani podpisala sporazum o sodelovanju na študijskih in raziskovalnih področjih, ki jih pokrivata UL ALUO in Akademija za glasbo (UL AG).

Predsednika univerze prof. dr. Chena Kai-Huanga, njegovo tajnico Pei-Chun Chen in dekanjo za mednarodno sodelovanje prof. dr. Jau-Lan Guo so v imenu UL ALUO sprejele dekanja izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, prodekanja za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Petra Černe Oven, vodja Katedre za teoretične vede izr. prof. dr. Nadja Zgonik in vodja Pisarne za mednarodno sodelovanje mag. Jasmina Zajc.

Nato so gostje iz Taipeija spoznali tudi druge predavatelje UL ALUO in se seznanili z aktualnim dogajanjem na akademiji.

 

Foto: Miha Benedičič