5. 12. 2018

Na podelitvah diplomskih listin, nagrad in priznanj ALUO 2017/18

V Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani so 29. in 30. novembra 2018 potekale slavnostne podelitve diplomskih listin dodiplomskega in podiplomskega študija, Prešernovih nagrad ter nagrad in priznanj za posebne študijske dosežke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) za študijsko leto 2017/18.

Listine, nagrade in priznanja so podeljevali dekanja UL ALUO izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, prodekan za študijske zadeve izr. prof. Domen Fras in prodekanja za mednarodno sodelovanje izr. prof. dr. Petra Černe Oven.


FOTOGRAFIJE so za ogled in prenos dostopne na: http://www.aluo.uni-lj.si/galerije/.


Diplomantkam in diplomantom, magistricam in magistrom ter prejemnicam in prejemnikom nagrad in priznanj še enkrat iz srca čestitamo! Za popotnico na vaših nadaljnjih poteh naj veljajo besede izr. prof. Domna Frasa, njegov nagovor s podelitve diplomskih listih dodiplomskega študija:

Spoštovane diplomantke in diplomanti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, prejeli boste izkaz, s katerim ste pridobili strokovni naslov na področju likovne umetnosti, oblikovanja ali konzervatorstva-restavratorstva.

V preteklem študijskem letu ste z uspešnim zagovorom diplomskega dela potrdili poklicno usposobljenost, pridobljeno v času študija. Opremljeni s posebnimi veščinami, praktičnim znanjem, strokovnim vedenjem in kritičnim mišljenjem ste svojim mentorjem, predvsem pa sami sebi dokazali, da zmorete delovati samostojno.

Počasi, a neizogibno stopate na poklicno pot izven akademskih okvirov. Čeprav nekateri nadaljujete študij na 2. stopnji, že izkušate poklicne situacije, se soočate z izzivi, ki od vas iz dneva v dan zahtevajo vedno več. Spoznavate, da znanje, ki je zagotavljalo uspešen zaključek študija 1. stopnje, morda v tem trenutku ne zadošča več. A vendarle čutite, da so pridobljene kompetence dobra osnova, na kateri boste zgradili svoje kariere.

Vztrajnost pri vedoželjnosti bo prešla v raziskovanje lastnih avtorskih izrazov, disciplina pri delu vas bo pripeljala do željenih rezultatov, izstop iz cone udobja vam nikoli ne bo dovolil, da bi se nehali učiti.

Za umetniške in oblikovalske prakse so značilne intelektualna brezmejnost, družbena vseprisotnost in kritična odzivnost. Za vas kot posameznike na teh področjih pa je še posebej pomembno, kakšne medčloveške odnose razvijate z neposrednim delom v projektnih skupinah in kako bodo vaše umetniške ali oblikovalske stvaritve vplivale na aktualno družbeno stvarnost.

Njeni pereči problemi so rešljivi le, če jih globje razumemo. Meja med resnico in lažjo nemara še nikoli v zgodovini civilizacije ni bila tako zamegljena, kot je danes. Relativizacija dejstev, širjenje nevednosti, nesprejemanje drugačnosti, nerazumevanje stisk, razpihovanje nestrpnosti, iskanje krivcev, stigmatiziranje šibkih so najbolj cenena sredstva skrajnih idej, ki nas vulgarno polarizirajo na naše in vaše, na dobre in slabe, na vključene in izključene, na rezidente in migrante, na te s pravicami in one brez. Čeprav, z besedami slovite umetnice Marine Abramović: „We’re all in the same boat.”

Zato bodite že na začetku kariere pogumni in drzni, samozavestni in pripravljeni na tvorno sodelovanje, tudi z drugače mislečimi. Prizadevajte si ustvariti celovito sliko našega prepletenega sveta. Obzorja človeškega duha so neprimerljivo širša od instantne neartikulirane kakofonije znotraj visokotehnoloških in vase zaprtih informacijskih mehurčkov.

Dragi kolegice in kolegi – diplomantke in diplomanti UL ALUO – dovolite: od vas pričakujemo, da odgovorno prevzamete svoje vloge slikarjev, kiparjev, oblikovalcev in konservatorjev-restavratorjev. Ti poklici so vedno močno vplivali na kulturo in puščali trajne sledi družbenega napredka.

Dobrodošli na palubi! Priložnost in odgovornost za sodobno, solidarno družbo vključenih sta zdaj tudi vaši!

V Ljubljani, 29. 11. 2018

 


Prejemnice in prejemniki Prešernovih nagrad ter nagrad in priznanj UL ALUO 2017/2018:

PREŠERNOVE NAGRADE UL ALUO

Vesna Golob, mentorica doc. Lidija Pritržnik, somentor doc. Miha Klinar
Natalija Juhart, mentor prof. Branko Suhy
Liza Križnar, mentor izr. prof. Jure Miklavc
Voranc Kumar, mentorja prof. dr. Eva Dolar Bahovec in prof. mag. Jože Barši, somentor izr. prof. dr. Tomislav Vignjevič
Maja Poljanc, mentor prof. Radovan Jenko
Erica Sartori, mentorica izr. prof. Miladi Makuc Semion, somentorica mag. Martina Vuga

 

NAGRADE UL ALUO

Ajda Bertok, Žiga Hančič, Marko Ježek, Jernej Kapus, Julija Karas, Tamara Lašič Jurković, Ambrož Močnik, Gal Rančigaj, Valentina Repenšek, Mihaela Romanešen in Hana Železnik, mentorica doc. dr. Barbara Predan
Špela Čuk in Katarina Merslavič, mentorica izr. prof. mag. Barbara Prinčič
Gianna Buršić, mentor prof. Alen Ožbolt
Katarina Caserman, mentor izr. prof. Bojan Gorenec
Lea Culetto, mentor izr. prof. mag. Žiga Kariž
Miha Hain, mentor doc. Rok Kuhar
Jakob Koncut, mentorica doc. Lidija Pritržnik
Klavdija Koren in Nika Maltar, mentorica izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak, somentorica izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić
Urška Ana Pohlen, mentor doc. dr. Blaž Šeme, somentor doc. dr. Jurij Smole
Lara Reichman, mentor prof. mag. Jože Barši
Tibor Tekavec, doc. mag. Marija Nabernik
Nejc Urankar, mentor izr. prof. Peter Koštrun

 

PRIZNANJA UL ALUO

Nadja Andželović, mentor prof. Matjaž Počivavšek
Žan Brezec, Ana Marie Duboković, Vesna Golob, Maja Grobler, Matej Horvatić, Sara Kuret, Liza Križnar, Jure Pogačnik, Katja Tratar in Tjaša Zager, mentor izr. prof. Jure Miklavc
Denis Dražetić, mentor prof. Matjaž Počivavšek
Vid Koprivšek, mentorica izr. prof. mmag. Ksenija Čerče
Manca Kovačič, mentorica doc. Suzi Bricelj
Petra Leskovar Grum, mentor prof. Alen Ožbolt
Maša Rojec, mentorica izr. prof. mmag. Ksenija Čerče
Lara Skukan in Ana Sterle, mentor doc. dr. Blaž Šeme
Živa Smole, mentor prof. Boštjan Botas Kenda, somentor Emil Kozole
Lea Topolovec, mentor izr. prof. Peter Koštrun

 

 

Foto: Jure Goršič, Jure Grom