27. 4. 2015

Izbirni strokovni predmet Living Archive/Živi arhiv II

Izbirni strokovni predmet Living Archive – feministično kuratorstvo in sodobne umetniške prakse II, ki se izvaja v okviru magistrskega programa 2. stopnje na Oddelku za slikarstvo UL ALUO, bo v celoti izpeljan kot kuratorsko-umetniški-diskurzivni laboratorij. Ta se bo odvijal od 5. do 8. maja 2015, v Muzeju tranzitorne umetnosti MOTA, Gosposvetska cesta 12, Ljubljana.

Metodologija Living Archive/Živi arhiv je prostorsko-časovna mreža, proces in stična točka med razstavo in umetniškim delom, med novimi modeli komunikacije, umetniškimi praksami in tehnologijo, med ustvarjanjem, reprezentacijo, reflektiranjem, medsebojnim deljenjem znanja in zapisovanjem (o) umetnosti. Uporablja se kot epistemološki premik ali kot interaktivno orodje za kuriranje umetniškega znanja – zunaj evakuacijskih strategij in konvencionalnih izbirnih meril za razstavljanje ali arhiviranje, ki tradicionalno (po patriarhalno-centričnem modelu produkcije znanja) določajo, kaj je treba ohraniti, omogočiti ali/in narediti reprezentativno. Predlagani pristop sodobnim umetniškim praksam omogoča ‘živo’ mapiranje individualnih/kolektivnih pozicij, ki izhajajo tako iz feminizma kot iz umetnosti skozi poskus ustvarjanja skupnega diskurzivnega in razstavnega prostora.

Koordinatorica in izvajalka predmeta je Jelena Petrovićgostujoče predavateljice pa: Katja Kobolt, Dunja Kukovec, Danijela Dugandžić Živanović, Tea Hvala, Janja Hiti, Svetlana Maraš.

Dogodek je javen, vse zainteresirane vljudno vabimo na predavanja, druženje, razstavo in glasbeni performans v okviru laboratorija!

 

Program

Torek, 5. maj – Od feminističnega vsakdana do kuratorskih praks

16.00 – 19.00

Jelena Petrović: Living Archive – (ne)razstavne prakse in feministični principi

Katja Kobolt: Feministično kuriranje zunaj/v/proti kanona ali za kanon, za center?

Danijela Dugandzić Živanović: Living Archive – umetniška produkcija v negotovih časih

Dunja Kukovec: Living Archive – vprašanja kontaminiranega znanja in kvantne paradigme

 

Sreda, 6. maj – Med individualnim delom in kolektivnim delovanjem

16.00 – 17.30

Jelena Petrović in Katja Kobolt: predstavitev knjige Nihče ne pripada tukaj bolj kot ti

Danijela Dugandzić Živanović in Dunja Kukovec: predstavitev CRVENE in HoHo MM Lab-a

17.30 – 19.00

Tea Hvala in Janja Hiti: Deuje babe

 

Četrtek, 7. maj – Frekvence in valovi kot komunikacija

16.00 – 19.00

Red Min(e)d: Zvok – (ne)artikulirani prostori družbene imaginacije, uvod

Svetlana Maraš: Kje je moja zvočna umetnost?/Where is my sound art? (participatorni performans in predavanje)

 

Petek, 8. maj

16.00 – 19.00

Predstavitev del, pogovor in druženje s študentkami in študenti podiplomskega programa Živi arhiv/Living Archive: Nika Ham, Elma Đelmo, Jasmina Grudnik, Martina Jurak, Mojca Mikolič

20.00

Svetlana Maraš: zvočni performans

Naslovna fotografija: Suzanne Lacy’s International Dinner Party in feminist curatorial thought, ZHdK Zurich University of the Arts, marec - april 2015 (Foto: Elke Krasny)