15. 6. 2017

Dr. Jožef Muhovič novi član SAZU

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je na skupščini 1. junija 2017 sprejela nove izredne in dopisne člane, med njimi tudi dr. Jožefa Muhoviča, profesorja na Katedri za teoretične vede UL ALUO.

Na SAZU so v utemeljitvi članstva o Jožefu Muhoviču, akademskem slikarju, doktorju filozofije in rednem profesorju na UL ALUO, zapisali, da »z ustvarjalno intuicijo in izrazitim smislom za analitičnost v sebi združuje močno in samostojno likovno ustvarjalnost in tudi filozofsko osmišljeno teoretsko misel.« Organiziral je več mednarodnih znanstvenih srečanj in bil predavatelj na tujih univerzitetnih in galerijskih ustanovah. Razstavljal je doma in v tujini. V svojih delih sega od likovnoteoretskih razprav in filozofskih vprašanj do esejističnih prikazov posameznih ustvarjalcev, njegovo najnovejše temeljno delo pa je Leksikon likovne teorije.

Za izjemni dosežek profesorju iskreno čestitamo!