12. 10. 2015

Izročitev Iconothece Valvasoriane

Vljudno vabljeni na slavnostno izročitev Iconothece Valvasoriane, ki bo v torek, 13. oktobra 2015, ob 17.00 uri, v sejni sobi UL ALUO, na Erjavčevi 23.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) bo Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) ob njeni 70. obletnici podarila celotno faksimilirano izdajo Iconothece Valvasoriane.

Iconotheca Valvasoriana je faksimilirana, znanstvenokritično obdelana izdaja Valvasorjeve likovne zbirke, ki obsega sedemnajstih zvezkov, v katerih je 7.752 grafičnih listov, akvarelov in risb evropskih mojstrov 15., 16. in 17. stoletja. Na dogodku jo bo predstavil vodja projekta in njen urednik dr. Lojze Gostiša.

Zbirko bo prevzel dekan UL ALUO izr. prof. Boštjan Botas Kenda in jo zaupal v hrambo in uporabo knjižnici UL ALUO.

 

 

Foto: Miha Benedičič