1. 2. 2019

Informativni dnevi / Info days 2019

[ENGLISH BELOW]

Vse bodoče študentke, študente in njihove spremljevalce vabimo na

Informativne dneve Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO),

ki bodo potekali v petek, 15. februarja 2019, ob 10.00 in ob 15.00,

ter v soboto, 16. februarja 2019, ob 10.00.

Obiščite nas, da se podrobneje seznanite z vpisnimi pogoji, možnostmi študija, zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja, obštudijskimi dejavnostmi ter drugimi informacijami o UL ALUO, ki vam bodo pomagale pri izbiri pravega študija. Lahko boste izvedeli tudi vse o naših pripravljalnih tečajih, si ogledali semestrsko razstavo študentskih del ter naši knjižnici.

 

LOKACIJE PREDSTAVITEV PO PROGRAMIH

 • KIPARSTVO IN SLIKARSTVO: Erjavčeva 23, dvignjeno pritličje, predavalnica 7
 • KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL: Erjavčeva 23, 1. nadstropje, sejna soba (sledi ogled razstave v prostorih oddelka na Svetčevi 1 in Kongresnem trgu 12)
 • VIDEO IN NOVI MEDIJI: Roška 2, dvignjeno pritličje, levo krilo stavbe
 • INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE: Dolenjska 83, 3. nadstropje, slikarski atelje 306
 • OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ: Dolenjska 83, 1. nadstropje, predavalnica 118

 

URNIK (velja za vse programe)

Petek:

 • 10.00–12.00 Predstavitve študijskih programov po oddelkih in vodeni ogledi semestrske razstave.
 • 12.00–13.00 Po želji ogled knjižnice (Erjavčeva in Dolenjska).
 • 15.00–17.00 Predstavitve študijskih programov po oddelkih in vodeni ogledi semestrske razstave.
 • 17.00–18.00 Po želji ogled knjižnice (Erjavčeva in Dolenjska).

Sobota:

 • 10.00–12.00 Predstavitve študijskih programov po oddelkih in vodeni ogledi semestrske razstave.
 • 12.00–13.00 Po želji ogled knjižnice (Erjavčeva in Dolenjska).

 

Razpis za vpis v študijske programe 1. stopnje UL ALUO 2019/2020

 


We invite all future students and their companions to

Academy of Fine Arts and Design’s Info days, which will take place

on Friday, February 15 2019, at 10:00 and 15:00,

and on Saturday, February 16 2019, at 10:00.

You will learn more about Academy’s entry requirements, study options, employment opportunities, and continuing education, and will be given other information that will help you choose your study. There will be the presentations of individual programs, where you will learn all there is to know about our preparatory courses. In addition, you can enjoy the exhibitions of student works and peek in the libraries.

 

LOCATIONS OF THE PRESENTATIONS BY THE PROGRAMMES

 • Painting and Sculpture: Erjavčeva 23, ground floor, lecture room 7
 • Conservation and Restoration of Fine Art: Erjavčeva 23, first floor, board room
 • Video and New Media: Roška 2, left wing of the building, ground floor
 • Industrial Design and Applied Arts: Dolenjska 83, third floor, painting studio 306
 • Visual Communications Design: Dolenjska 83, first floor, lecture room 118

 

SCHEDULE (applies to all the locations)

Friday:

 • 10:00–12:00 Presentation of individual programmes by departments and a guided tour of exhibitions.
 • 12:00–13:00 Optional tour of the library (Erjavčeva and Dolenjska).
 • 15:00–17:00 Presentation of individual programmes by departments and a guided tour of exhibitions.
 • 17:00–18:00 Optional tour of the library (Erjavčeva and Dolenjska).

Saturday:

 • 10:00–12:00 Presentation of individual programs by departments and a guided tour of exhibitions.
 • 12:00–13:00 Optional tour of the library (Erjavčeva and Dolenjska).

 

Call for Enrolment into 1st Cycle Bachelor’s Study Programmes 2019/2020