14. 4. 2015

Brezplačna poletna šola za nadobudne podjetnike

Vse kreativne študente z zanimivimi poslovnimi idejami vabimo, da se udeležijo brezplačne poletne šole ‘Mesta prihodnosti skozi storitvene inovacije’ (ang. Cities of the Future through Service Innovation), ki bo v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) potekala med 12. in 22. julijem 2015 v Ljubljani – Zeleni prestolnici Evrope 2016.

Mesto bo ponudilo dodaten navdih pri razvoju storitev, ki naslavljajo družbene in okoljske izzive v urbanih okoljih. S pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) bodo udeleženci snovali storitve, ki rešujejo izzive povezane z mobilnostjo, onesnaževanjem, oskrbo s hrano, učinkovitejšo rabo energije, zdravstvene izzive, povezane s starajočim se prebivalstvom, itd. V desetih dneh bodo študenti spoznali kreativne pristope k razvoju ideje, sodelovali z izkušenimi mentorji ter v interdisciplinarni ekipi testirali in izpopolnjevali svojo poslovno idejo, razvili poslovni model in komunikacijski načrt, raziskali priložnosti financiranja, se predstavili investitorjem in morda imeli kot eden izmed dveh najboljših projektov na poletni šoli priložnost sodelovati na mednarodnem tekmovanju najboljših IKT poslovnih idej.

Na poletno šolo se lahko prijavijo posamezniki ali že oblikovane podjetniške ekipe. Pri izboru udeležencev bodo imeli prednost kandidati s kreativnimi idejami, ki temeljijo na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT) in imajo potencial čim večjega družbenega in/ali ekološkega vpliva.

Prijavite se lahko tukajdo vključno 15. maja 2015.

Več informacij najdete na: http://www.creasummeracademy.eu/, kjer so predstavljene tudi poletne šole v 5 partnerskih državah projekta CREA.

Kontaktni osebi: mag. Tina Pezdirc Nograšek (tina.pezdirc@ljubljana.si; 01 306 1921) in Iris Koleša, mag. (iris.kolesa@ljubljana.si; 01 306 1920)