18. 7. 2018

ALUO ponovno izvaja PKP in ŠIPK projekte

UL ALUO v študijskem letu 2017/2018 skupaj z drugimi članicami UL ter gospodarskimi in negospodarskimi partnerji sodeluje pri sedmih projektih, s katerimi je bila izbrana na dveh javnih razpisih:

Po kreativni poti do znanja 2017/2020 (PKP),
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018 (ŠIPK).

V projekte je skupno vključenih 31 študentk in študentov ter 10 predavateljev/mentorjev z različnih oddelkov UL ALUO. Koordinatorki projektov za UL ALUO sta Mateja Vidrajz in Anja Sterle.

 

Več o PKP projektih

1. projekt: Razvoj lesenih črk za visoki tisk

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)
Pedagoški mentorji: izr. prof. Domen Fras (UL ALUO), doc. dr. Nace Pušnik (UL NTF)
Partnerji: GIO Graverstvo in oblikovanje, Klemen Jeraša s.p. (delovni mentor Klemen Jeraša); Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa (delovni mentor Marko Drpić)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2018

 

V podjetju GIO izdelujejo tiskovne forme za Zavod tipoRenesansa. Njihov največji problem ob zagotavljanju kakovosti pri izdelavi lesenih črk je pomanjkanje primernih črkovnih form. Cilj projekta je vzpostaviti sodelovanje, ki bo reševalo problem podjetja z načrtovanjem sistematiziranega procesa izdelave lesenih črk v povezavi z oblikovanjem specifičnih črkovnih vrst za visoki tisk. To bo prispevalo tudi k razvoju na nacionalni ravni, saj Zavod kot edini delujoči studio za visoki tisk v državi izvaja svoje dejavnosti na tradicionalnih tehnologijah, ki so podprte z digitalnim oblikovanjem, s povečanim naborom storitev pa bo ponujal boljše možnosti za oblikovalsko stroko v državi in regiji.

 

2. projekt: Inovativni pristopi k shranjevanju grafičnih listov in drugih tiskovin na papirju

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Filozofska fakulteta (UL FF)
Pedagoški mentorji: izr. prof. dr. Nadja Zgonik (UL ALUO), doc. Gregor Kokalj (UL ALUO), izr. prof. Jure Miklavc (UL ALUO), doc. Rebeka Vidrih (UL FF)
Partnerji: ZEF STUDIO, grafično oblikovanje, Anja Kohek s.p. (delovna mentorica Anja Kohek)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2018

 

Za sodelujoče podjetje bomo zasnovali inovativni pristop k shranjevanju grafičnih listov in drugih tiskovin na papirju, s pomočjo zasnove omare, ki bo zagotavljala svetlobne in temperaturne pogoje ter ustrezno vlažnost zraka glede na potrebe shranjenega materiala. Prav tako bo poskrbljeno za digitalizacijo podatkov o shranjenih listih, s čimer bo olajšano sledenje arhivskemu gradivu. Projekt bo omogočil razvoj produkta, ki bo v pomoč zbirateljem grafičnih listov in drugih tiskovin.

 

3. projekt: Objekt industrijske in kulturne dediščine kot scenski element

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (UL AGRFT)
Pedagoški mentorji: doc. Emina Djukić (UL ALUO), izr. prof. Peter Koštrun (UL ALUO), izr. prof. mag. Jasna Vastl (UL ALUO)
Partnerji: Studio Cepelin, Tina Merica s.p. (delovna mentorica Tina Merica)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2018

 

Podjetje Cepelin se ukvarja scenografskim delom in izposojo rekvizitov zelo obsežnega fonda. Sodelujejo z različnimi produkcijskimi hišami, kulturnimi institucijami in posamezniki na področju scenskega oblikovanja.

Cilje projekta lahko razdelimo na tri osnovne aktivnosti: sistematizacijo predmetov (rekvizitov), ki jih trži podjetje, oblikovanje scenskih tipologij (različna stilska obdobja) ter razvoj vidnih sporočil, komunikacijskih orodij in zasnovo spletne platforme.

 

4. projekt: Implementacija kritičnega razmišljanja, inovativnosti, podjetništva in oblikovalskega principa razmišljanja (design thinking-a) v javnih OŠ

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Pedagoška fakulteta (UL PeF), Ekonomska fakulteta (UL EF)
Pedagoški mentorji: doc. dr. Barbara Predan (UL ALUO), prof. Darja Zorc Maver (UL PeF), doc. Andrej Brumen Čop (UL PeF)
Partnerji: DONAR podjetje za notranjo opremo in svetovanje d.o.o. (delovna mentorica Karla Prelog); Osnovna šola Zadobrova (delovna mentorica Mateja Trampuš)

Trajanje: 1. 3. do 31. 5. 2018

 

Poudarek projekta je na interdisciplinarnem pristopu različnih strok pri skupnem reševanju problema partnerja, kako ponuditi in prilagoditi program izobraževanja kreativnosti in podjetnosti na osnovnih šolah. Pridobljeno znanje različnih strok želijo uporabiti v praktične namene. Cilji projekta so urjenje v raziskovanju in reševanju problematike na področju javnih osnovnih šol ter prenos akademskih znanj na zaposlene pri obeh partnerjih in posledično učence, ki so ciljna publika.

 

 

Več o aktualnih ŠIPK projektih

1. projekt: Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Filozofska fakulteta (UL FF), Pedagoška fakulteta (UL PeF), Biotehnična fakulteta (UL BF)
Pedagoška mentorica: doc. mag. Marija Nabernik (UL ALUO)
Strokovna sodelavca: Jošt Stergaršek (Botanično društvo Slovenije), Aleš Sedmak (Društvo Kaverljag)

Trajanje: 16. 6. do 15. 9. 2018

 

V okviru projekta bodo študenti za obiskovalce Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pripravili predstavitev endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji s pomočjo znanstvenih, naravoslovnih in informacijskih ilustracij ter strokovnih opisov. Izvedli bodo pedagoške in andragoške programe ter vsebine pripravili tudi v angleškem jeziku.

 

2. projekt: Študentska forma viva

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Filozofska fakulteta (UL FF), Pedagoška fakulteta (UL PeF)
Pedagoški mentor: doc. dr. Blaž Šeme (UL ALUO)
Strokovni sodelavec: Uroš Stibilj (Študentski dom Ljubljana)

Trajanje: 16. 6. do 15. 9. 2018

 

Namen projekta je na novo predstaviti in oživiti neopazne in nepoznane likovne umetnine v študentskem naselju v Rožni dolini v Ljubljani. V naselju je na prostem postavljenih vsaj 20 kiparskih umetnin iz kamna in betona, ki so nastale v letih od 1971 do 1975 v okviru študentske forme vive.

 

3. projekt: Kako z inovativno re-uporabo materialov spremeniti odnos do odpadkov

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Filozofska fakulteta (UL FF), Fakulteta za družbene vede (UL FDV), Pedagoška fakulteta (UL PeF)
Pedagoški mentor: doc. Gregor Kokalj (UL ALUO)
Strokovna sodelavka: Katja Vidrajz (Zavod Modri Oblak)

Trajanje: 16. 6. do 15. 9. 2018

 

Projekt izpostavlja problematiko zavrženih surovin in išče rešitve za ponovno uporabo odpadkov. Študenti bodo analizirali, kakšna je količina proizvedenih odpadkov v Sloveniji in kako se spreminja med pripadniki različnih starostnih struktur, smeti pa bodo uporabili v umetniške namene. Namen je razumeti javno dojemanje in najti možnosti recikliranja trdih odpadkov, cilj pa s pomočjo umetnosti vpeljati spremembo odnosa do smeti.

 

 

 

    

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Foto: Sestanek za ŠIPK projekt "Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji" v Botaničnem vrtu, julij 2018; avtorica: Anja Sterle