Avtorji in uredništvo

AVTORJI

Spletno mesto Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je plod enoletnega sodelovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Inštituta za transmedijski dizajn. Oblikovanje spletnega mesta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je del diplomske naloge študentke oblikovanja vizualnih komunikacij Pike Novak pod mentorstvom izr. prof. Boštjana Botasa Kende in somentorice Sare Božanić.

 

UREDNIŠTVO

 
   
Glavni urednik:  
izr. prof. Sašo Sedlaček saso.sedlacek@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za novice in FB vsebine:  
Sara Bešlin Vatovec

 

pr@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za vsebine s področja knjižnične dejavnosti:  
mag. Petra Jager petra.jager@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za študijske in študentske zadeve:  
Barbara Kalan barbara.kalan@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za vsebine s področja mednarodnega sodelovanja in odgovorna urednica za študijske in študentske zadeve:  
mag. Jasmina Zajc jasmina.zajc@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za vsebine s področja kadrov:  
Nina Gršič

 

nina.grsic@aluo.uni-lj.si
Odgovorna urednica za splošne in fiksne vsebine:  
Daša Bračko dasa.bracko@aluo.uni-lj.si
Tehnični urednik:  
Grega Tomažin grega.tomazin@aluo.uni-lj.si

 

SODELAVCI UREDNIŠTVA

 
   
Zagotavljanje foto materiala:  
Miha Benedičič miha.benedicic@aluo.uni-lj.si
Prenos vsebin na splet:  
Bogdan Renko bogdan.renko@aluo.uni-lj.si
Urejanje socialnih profilov:  
Sara Bešlin Vatovec pr@aluo.uni-lj.si
Tajnik/pravna služba:  
Matej Zonta, univ. dipl. prav. matej.zonta@aluo.uni-lj.si
Prodekan za študijske zadeve:  
izr. prof. Domen Fras
Dekanja:  
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš