ALUO LXX. Preteklost, sedanjost, prihodnost

Razstava ob 70-letnici Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

19. januar 2016 - 24. april 2016  

Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič
Foto Miha Benedičič

 

Razstavo z naslovom ALUO LXX. Preteklost, sedanjost, prihodnost posvečamo obletnici začetka rednega akademijskega pouka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO), takrat še Akademije upodabljajočih umetnosti, ki je pred sedemdesetimi leti, 14. januarja 1946, stekel pod kasnejšim rektorstvom Božidarja Jakca in z delom šestih rednih profesorjev, ki so postavili osnovne smernice likovnopedagoškega procesa.

Akademija je prerasla v osrednjo izobraževalno ustanovo na področju likovne in vizualne umetnosti ter oblikovanja, prek umetnikov, ki so se oblikovali skozi ta proces šolanja, pa je soustvarila tudi specifičen nacionalni likovni prostor.

Obletnice so priložnost – ne le za pogled nazaj, temveč predvsem za oblikovanje perspektiv razvoja v prihodnosti. Kajti sedanjost nas sooča z odgovornostjo do vloge in razvoja Akademije v prihodnje – bomo še naprej razvijali in negovali oblikotvorni odnos do sveta, kot ga je gojila šola ves čas, vse do danes, ali pa se bomo bolj posvetili receptivnim sistemom komunikacije na področju vizualnih praks? Na vprašanje, ali lahko v ustvarjalnem sožitju na Akademiji sobivata oba pristopa, bo morda odgovorila tudi pričujoča razstava.

Na razstavi UL ALUO predstavlja dela svojih študentov. Če sta bila ob njeni ustanovitvi oblikovana oddelek slikarstva in kiparstva, poteka danes izobraževalni proces na petih študijskih programih, ki se delijo na devet študijskih smeri. Z razstavljenimi deli in ustvarjalnimi procesi daje Akademija gledalcem v presojo med drugim tudi naravo izobraževalnega procesa, svojo idejno zasnovo, medijsko odprtost in ne nazadnje tudi umeščenost v kontekst sodobne umetnosti.

Stik s pedagoškimi praksami, ki so se uveljavile v tradiciji poučevanja, Akademija ohranja in reflektirano nadaljuje, hkrati pa se konstruktivno sooča s sodobnimi pedagoškimi izzivi. Kompleksna programska zasnova študija vseh aktualnih zvrsti na področjih likovne umetnosti, oblikovanja, konservatorstva in restavratorstva ter programsko podprta in spodbujana izbirnost omogočata celostno izobrazbo na tem področju ustvarjanja. Ta razpon je vpisan že v samo naravo posameznih smeri, od najbolj odprtih in avantgardnih, kot sta slikarstvo in kiparstvo, ki sta usmerjena v raziskovanje novih vsebin, prek videa, ki je podprt z najsodobnejšimi tehnologijami in možnostmi, ki jih ponujata film in animacija, ilustracije, grafičnega in industrijskega oblikovanja, ki morajo ohraniti tudi svojo uporabno vrednost, do restavratorstva in konservatorstva, od katerih se pričakuje celo določena mera konservativnosti v dobrobit ohranjanja naše kulturne dediščine.

Osrednja poudarka te razstave sta pluralnost pedagoških praks in hibridnost aktualne umetnostne produkcije, ki se razteza od predmeta do prostorske situacije, vključevanja performativnosti ter razmerja med razstavljenim, razstavljavcem in obiskovalcem, v katerem sta slednja aktivno udeležena. Razstava je zasnovana kot hibridna prostorska instalacija zgodovine, sedanjosti in prihodnosti, v kateri se prepletajo klasična galerijska postavitev, prostorske instalacije in prizorišča, namenjena izvajanju ustvarjalnih/pedagoških dejavnosti v živo. V galerijskem prostoru bodo pedagogi in študenti pred občinstvom lahko zamenjali vloge, v ta proces pa bo dejavno vključen tudi gledalec.

Priložnost, da se Akademija s svojimi vsebinami predstavi v galerijskih prostorih, je zanjo izjemno pomembna, saj je kljub svoji vse intenzivnejši usmerjenosti navzven in k sodelovanju z drugimi institucijami še vedno prikrajšana za svoj stalni razstavni prostor. Razstava je torej plod medinstitucionalnega sodelovanja med UL ALUO ter Muzejem in galerijami mesta Ljubljane.

Vesna Krmelj, Petra Jager

 

SEZNAM AVTORJEV IN DEL

 

***

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Javna vodstva v slovenskem jeziku z gostujočim študentom UL ALUO: vsako nedeljo ob 16.30

Javna vodstva v angleškem jeziku z gostujočim študentom UL ALUO: vsako soboto ob 16.30

Strokovna vodstva z avtorji razstave Barbaro Savenc, Žigo Karižem, Petrom Koštrunom, Sašem Sedlačkom in Jurijem Smoletom: 24. januarja in 24. aprila ob 16.30 ter na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, ob 17.00

Sklop pogovorov in okroglih miz »ALUO v mreži: zgodovina, družba, tehnologija«:

  • 2. 2016, ob 18.00: GLUHI IN NAGLUŠNI V LIKOVNI UMETNOSTI, okrogla miza Oddelka za restavratorstvo UL ALUO, moderatorka: Tamara Trček Pečak
  • 8. 3. 2016, ob 18.00: CULTURED, primeri slovenskega slikarstva 1960-2015, predavanji v organizaciji Oddelka za slikarstvo UL ALUO, gostji: dr. Nadja Gnamuš in dr. Petja Grafenauer
  • 3. 2016, ob 18.00: ŠTUDIJ OBLIKOVANJA IN RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI ZA NOVO TEHNOLOŠKO RAZVITO DRUŽBO, okrogla miza Oddelkov za oblikovanje UL ALUO
  • 4. 2016, ob 18.00: SLOVENSKE FORMA VIVE ZA NOVO PRIHODNOST, okrogla miza Oddelka za restavratorstvo UL ALUO
  • 4. 2016, ob 18.00: POVEZOVANJE MED UMETNIŠKIMI AKADEMIJAMI IN INTEGRATIVNA MOČ UMETNOSTI, pogovor s pedagogi, vodilnimi predstavniki, ki skrbijo za razvoj na umetniških akademijah

Ogled razstave s fotografsko (Fotogram) ali slikarsko (Slikanje na pleksi steklo) delavnico za OŠ in SŠ: po predhodni najavi; cena 4 € na osebo

Vodstva za zaključene skupine: po predhodni najavi, cena 3 € oz. 2 € na osebo

 

Prijave za vodstva in pedagoške delavnice: prijava@mgml.si ali 01 24 12 506

Ogled razstave je brezplačen!

 

***

Produkcija razstave: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, zanjo Boštjan Botas Kenda, dekan; Muzej in galerije mesta Ljubljane, zanje Blaž Peršin, direktor

Strokovni odbor: UL ALUO: Boštjan Botas Kenda, Daša Bračko, Žiga Kariž, Gregor Kokalj, Peter Koštrun, Sašo Sedlaček, Jurij Smole, Mateja Vidrajz; MGML: Barbara Savenc, Marija Skočir

Izbor umetniških del: Oddelek za slikarstvo, Oddelek za kiparstvo, Oddelek za restavratorstvo, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje ter Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij UL ALUO

Izbor fotografij: Barbara Savenc, dr. Nadja Zgonik

Koncept postavitve razstave: Žiga Kariž, Peter Koštrun, Barbara Savenc, Sašo Sedlaček, Marija Skočir, Jurij Smole

Oblikovanje postavitve: Dorijan Šiško

Besedila na razstavi: UL ALUO, Barbara Savenc

Fotografije: Muzej novejše zgodovine Slovenije, priprava: Jožica Šparovec, Sašo Kovačič; arhiv UL ALUO: Miha Benedičič

Prevod in lektura angleškega besedila: Alenka Ropret

Lektura slovenskega besedila: Katja Paladin

Oblikovanje tiskovin: Bojan Lazarevič (Agora Proars)

Odnosi z javnostmi: Janja Buzečan (MGML), Sara Vatovec (UL ALUO)

Tehnična izvedba: Igor Jeraj, Bogdan Renko, Marko Vižin, Roman Štrovs, Gregor Kokalj, Tehnična služba MGML (Franci Lozinšek, Mitja Marc, Andrej Mesarič, Zvone Sečnik, Jernej Volk)

Katalog razstave in seznam dogodkov: www.aluo.uni-lj.si/aluo70 (urednik Sašo Sedlaček)

Organizacija spremnih dogodkov: UL ALUO in MGML

Pedagoški programi: Nika Damjanovič, Petra Peunik Okorn (MGML)

 

***

Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana

Odprto: torek–nedelja: 10.00–18.00

T: 01 42 54 096, 01 24 12 500

e: galerija.jakopic@mgml.si; info@mgml.si

w: www.mgml.si