Obletnice so vedno priložnost za pogled nazaj in premislek. kaj je tisto, kar bi bilo treba izboljšati v prihodnje.

Odločitev, da jubilej, kot je sedemdesetletnica delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, praznujemo na način povezovanja med sorodnimi ustanovami, je bila zavestna. Želimo poudariti, da si lahko le s prepletenim načinom delovanja zagotovimo uspešno prihodnost, v kateri bomo še naprej razvijali svojo ustanovo in stroke, ki jih zastopamo skozi izobraževalne procese. Danes se izobraževanje na univerzitetni ravni ne odvija le v ateljejih in pri seminarjih umetniških in načrtovalskih strok, ampak črpa iz in vrača v okolje, katerega določajo naša uspešnost in ambicije. Veseli smo, da nam je uspelo skleniti povezovanje med muzeji, galerijami, univerzo in mnogimi posamezniki, ki ne delujejo neposredno znotraj akademije.  Pohvalimo se lahko z naborom prijateljev in  sodelavcev ter somišljenikov, s katerimi stremimo k istemu cilju. Okolju in družbi želimo dati prave impulze razvoja. Zahvaljujoč našim predhodnikom je pred nami veliko dosegljivih ciljev.

Praznujemo povezani.

Prof. Boštjan Botas Kenda, dekan